PUBLICITÉ

Waterfilterkannen: tips voor echt zuiver water

Gepubliceerd door Isabelle Eustache gezondheidsjournaliste op 24/05/2017 - 14h43
-A +A

Almaar meer gezinnen schaffen zich een waterfilterkan aan om kraantjeswater bij hen thuis te zuiveren. Maar u moet zo’n kan ook nog op de juiste manier gebruiken om er zeker van te zijn dat u de kwaliteit van uw drinkwater ermee verbetert en niet verslechtert. Enkele tips voor het correct gebruik van de toestellen.

PUB

Waterfilterkan: wat zijn de risico’s?

Volgens een Frans deskundig onderzoek houdt het gebruik van een waterfilterkan, afgaand op de huidige beschikbare wetenschappelijke gegevens, geen risico’s in voor de gezondheid van de consument. Toch zijn er theoretisch enkele risico’s mogelijk: vrijkomen van diverse besmettende stoffen (zilverionen, natrium, kalium, ammonium) in het drinkwater, daling van de pH of zelfs een verslechtering van de microbiologische kwaliteit van het water. Omwille van die potentiële risico’s raadt het Franse voedselagentschap Anses de gebruikers nu aan de gebruiksaanwijzing voor filterkannen nauwgezet te volgen en vooral de voorschriften voor het reinigen van het toestel en het bewaren van het gefilterde water strikt te respecteren.

Hoe gebruikt u een waterfilterkan correct?

Eerst toch nog dit: een waterfilterkan is niet gemaakt om water drinkbaar te maken dat in oorsprong niet drinkbaar is. Zo’n filtersysteem is alleen bedoeld om kraantjeswater extra te behandelen en de smaak van het water - soms zit er een chloorsmaakje in - te verbeteren. Sommige toestellen voor waterbehandeling thuis kunnen ook kalk of bepaalde zware metalen zoals lood uit het leidingwater verwijderen; dit hangt af van het model en de claims van de producent.

Wat de andere instructies betreft:

  • Maak de kan zo vaak schoon als is aangegeven door de producent (bijv. één keer per week) en doe dat op de manier die is aangegeven in de handleiding (binnenkant van het recipiënt, trechter, deksel, met water en zeep enz.).
  • Vervang de filter regelmatig; volg ook daarvoor de instructies van de producent (na 20, 30, 50 dagen enz.).
  • Vul de kan met koud water uit de kraan.
  • Gebruik het gefilterde water snel, liefst binnen 24 uur na filtering.
  • Bewaar de filterkan en het water in de koelkast.
  • Breng het gefilterd water niet in contact met keukengerief uit metaal of keramiek, vooral niet als het water is opgewarmd. Het contact kan het iongehalte van het gefilterde water veranderen of de pH verlagen, waardoor het water zuurder wordt.
  • Houd u bij gebruik van het water voor babyvoeding aan de opgegeven gebruiksbeperkingen.
  • Mensen die een gecontroleerd dieet volgen, vooral dan een natrium- of kaliumarm dieet, moeten eerst het advies van hun arts vragen voor ze op regelmatige basis gebruikmaken van gefilterd water. 
  • Besteed extra aandacht aan de door de producent opgegeven filtratie-efficiëntie van de kannen (opgegeven parameters waarvoor de normen waaraan ze moeten voldoen gecontroleerd zijn).

Controleer of de materialen van de kannen, flessen en cartouches beantwoorden aan de wettelijke bepalingen voor materialen bij contact met voedselwaren. Het Franse voedselagentschap Anses wijst er namelijk dat “de producenten wettelijk verplicht zijn erop toe te zien dat de kannen in het gefilterde water geen elementen afscheiden in hoeveelheden die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid, een onaanvaardbare verandering van de samenstelling van het gefilterde water veroorzaken of de organoleptische eigenschappen van het water aantasten”. Wees dus zeker voorzichtig met producten die via internet worden verkocht. Die zijn mogelijk niet conform de Europese regelgeving.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache gezondheidsjournaliste op 24/05/2017 - 14h43
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Zachte remedies tegen constipatie Gepubliceerd op 09/06/2017 - 09h04

Constipatie (minder dan 3 ontlastingen per week) komt heel veel voor. Zo’n 30% van de bevolking - drie keer meer vrouwen dan mannen - heeft er last van en de kwaal verergert nog met het ouder worden. Hoe kunnen we een trage darmtransit op een niet ag...

Water als jeugdelixir Gepubliceerd op 26/01/2011 - 16h01

Water , alleen maar water... Ons lichaam heeft een grote behoefte aan water . Terecht trouwens: ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water . Voor een optimale werking van onze organen, moeten we ons lichaam dagelijks en in voldoende mate hydra...

Stemloosheid: mijn stem is weg! Gepubliceerd op 21/12/2016 - 11h45

Afonie of stemloosheid is een banale en onschuldige aandoening en wordt meestal veroorzaakt door een ontsteking van het strottenhoofd of laryngitis. Wat zijn de meest voorkomende factoren die leiden tot het verlies van de stem en hoe kunnen we zo'n s...

Meer artikels