PUBLICITÉ

Sport en borsten: de beha onder de loep

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 03/03/2017 - 13h59
-A +A

Als we de argumenten van de textielindustrie mogen geloven, zouden sportvrouwen speciale beha's moeten dragen om zijn borsten.

Deze bewering wordt enigszins afgezwakt door een studie.

PUB

Sporten zonder beha: wellk effect op de borsten?

In 2003 was een jonge sportvrouw die in de geneeskunde doctoreerde, Laetitia Pierrot, geïnteresseerd in de vraag of een vrouw er werkelijk belang bij heeft om tijdens het sporten al dan niet een beha te dragen (1). Daarom voerde ze een studie uit met 33 vrijwilligsters die regelmatig sportten en aan wie ze vroeg het bovenstuk gedurende een jaar uit te laten. De onderzoekspersonen waren tussen 18 en 25 jaar, verkeerden in goede gezondheid, rookten niet en deden minstens vier uur per week aan sport. Ze maakte een onderscheid tussen sporten met een verticale mobiliteit, zoals gymnastiek of hardlopen, en disciplines in liggende positie, zoals zwemmen.

We verduidelijken dat deze vrouwen helemaal geen beha meer droegen, m.a.w. noch tijdens het sporten, noch tijdens het dagelijkse leven. Volgens het protocol vond op 4 tijdstippen tijdens de studie een biometrische balans en een vraagronde plaats bij de betrokken personen.

Sporten zonder beha: borsten in topvorm

Tijdens de eerste beoordeling, 6 weken na het begin van de studie, maakte de meerderheid van de vrouwen gewag van een zeker ongemak; het valt immers niet mee om te breken met een gewoonte die al zo lang in het dagelijkse leven ingeburgerd is.
Deze klacht vervaagde na zes maanden en was aan het einde van de studie helemaal verdwenen, met 88% van de vrouwen die verklaarde dat ze meer comfort en een grotere bewegingsvrijheid voelden.

Met betrekking tot de puur fysieke parameters die tijdens de verschillende balansen werden gemeten, stelden we een verbetering van de kwaliteit van de weefsels vast en een betere spierontwikkeling voor alle roterende spieren van de schouder en de brede borstspier. Bovendien werd in de loop van de zes eerste weken een aanzienlijke vermindering van huidstriemen vastgesteld. Dit wordt verklaard doordat de huid en de vasculaire vaatstelen niet door de beha worden samengedrukt en er een betere doorstroming is door de aderen en klieren. Andere maatregelen bevestigden het voordeel van het niet dragen van een beha.

Na een jaar werd bijvoorbeeld een duidelijke vermindering van de afstand tepel-schouder vastgesteld. De borst was dus een beetje opgerekt. Andere metingen wezen in dezelfde richting: een hogere ligging van de tepel ten opzichte van de basis van de borst en de hoek van de tepel en de horizontale lijn. Er werd echter geen significant verschil vastgesteld naargelang het type beoefende sport.

Uit al deze biometrische metingen blijkt uiteindelijk dat de borsten zonder steun niet gaan hangen. Na een aanpassingsperiode hadden de vrouwen die aan deze studie hadden deelgenomen niet te klagen over ongemak tijdens het beoefenen van een sportieve activiteit en hadden ze zelfs een positief beeld gekregen van de esthetiek van hun borsten. Iets om over na te denken.

Initialement publié par Gilles Goetghebuer, gezondheidsjournalist le 18/07/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 03/03/2017 - 13h59

Pierrot L., Evolution du sein après l'arrêt du port du soutien-gorge, étude préliminaire longitudinale sur 33 sportives volontaires, Thesis voorgesteld op 19 december 2003 voor de "Faculté de Médecine et de Pharmacie" van Besançon.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Ik heb hangborsten. Wat nu? Gepubliceerd op 03/03/2017 - 15h50

Hebt u hangende of sterk uitgezakte borsten (ptosis)? Worden uw borsten geleidelijk aan slapper? Wat is er tegen te doen! De remedies hangen af van hoe groot uw borsten zijn en hoe erg ze verslappen en gaan van spierversterkende oefeningen, over natu...

Borsten van sportvrouwen: voorzichtigheid geboden... Gepubliceerd op 02/07/2012 - 17h51

Ook voor uw borsten is sportbeoefening een prima activiteit. Eén van de voordelen van sport is dat u daarmee de risico's op borstkanker kunt verkleinen. Toch kan sporten ook nadelig zijn voor uw borsten indien u verzuimt een aantal maatregelen te tre...

Meer artikels