• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Pneumokokken: dodelijk...

Pneumokokken: dodelijk...De pneumokok die meningitis bij kinderen en pneumonie veroorzaakt, is dodelijk hoewel er een efficiënt vaccin beschikbaar is.

Het 7de Franstalig Congres voor Geriatrie en Gerontologie heeft vorige week in Brussel plaatsgevonden. Het congres wordt om de 5 jaar georganiseerd. Meer dan 1.400 geïnteresseerden hebben het congres bijgewoond: geriaters, huisartsen, verpleegsters, kinesisten, enz.Het congres was zo'n succes dat we er nog vaak op zullen terugkomen. Eén cijfer heeft in het bijzonder onze aandacht getrokken: 11%. Ongeveer 10% van de 65-plussers die in het ziekenhuis op raadpleging worden gezien, is gevaccineerd tegen pneumokokken (Streptococcus pneumoniae). Pneumokokkeninfecties zijn nochtans een echte plaag bij bejaarden.

Zeer doeltreffend

De personen die in aanmerking komen voor vaccinatie tegen Streptococcus pneumoniae, zijn dezelfde als de personen die in aanmerkingen komen voor vaccinatie met het griepvaccin. Voordien werd het vaccin slechts in zeldzame indicaties toegediend, zoals bijv. na een splenectomie. In België sterven jaarlijks 2.000 mensen aan een pneumokokkeninfectie en men hoopt dat cijfer door vaccinatie te verlagen.De pneumokok is normaal aanwezig in onze mond, maar kan van een zwakte profiteren om binnen te dringen in de luchtwegen. Daar kan de bacterie een pneumokokkenpneumonie veroorzaken, de klassieke verwikkeling van een infectie van de bovenste luchtwegen. Gezien hun synergie zou een gecombineerde toediening van het griepvaccin en het pneumokokkenvaccin nog efficiënter moeten zijn.

Iedereen vaccineren!

De laatste 5 jaar werden 2 mensen op 3 met een ernstige pneumokokkeninfectie in het ziekenhuis opgenomen. Alle patiënten die - ongeacht de reden - in het ziekenhuis worden opgenomen, zouden tegen pneumokokken moeten worden gevaccineerd als ze tot een risicogroep behoren.Dat is belangrijk, zeker omdat pneumokokken alsmaar resistenter worden tegen antibiotica, waardoor de mortaliteit nog zal toenemen.Vaccinatie wordt aanbevolen:

 • bij personen van 60 jaar en ouder (vooral als ze in een gemeenschap leven);
 • bij patiënten van 45 jaar en ouder met een chronische ziekte (hartziekte, longziekte of diabetes)
Het vaccinatieschema bestaat uit:
 • één enkele onderhuidse (of subcutane) injectie;
 • één herhalingsinjectie (rappel) om de 5 jaar.
De doeltreffendheid van het pneumokokkenvaccin bedraagt 50 tot 80%; het is dus even efficiënt als het griepvaccin. Het pneumokokkenvaccin kan trouwens samen met het griepvaccin worden toegediend.

Artikel gepubliceerd door op 01/10/2002

Bronnen: Hoger Comité voor Hygiëne Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid.

Vindt u het artikel interessant?