Is botverlies een voorspellende factor voor cognitief deficit ?

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 04/02/2003 - 00h00
-A +A

Zonder dat we het mechanisme ervan kunnen verklaren, blijkt dat oudere vrouwen met een lagere minerale botdensiteit ter hoogte van de heupen een verhoogd risico lopen op een minder goede waakzaamheid en geheugen.

PUB

Vooreerst een interessant denkspoor...

Deze studie had betrekking op 4.462 vrouwen van 70 jaar en ouder. Hun minerale botdensiteit werd gemeten ter hoogte van de heupen, resp. 2 en 6 jaar na het begin van de studie. Na resp. 6 en 10 jaar werden bij alle vrijwilligsters de cognitieve functies (geheugen en waakzaamheid) onderzocht.Tot slot stellen de auteurs een groter cognitief deficit vast bij vrouwen bij wie de minerale botdensiteit snel afneemt. Zo vertoont 20% van de vrijwilligsters met het grootste botverlies een cognitief deficit tegen 12% van de vrouwen bij wie het botkapitaal beter gevrijwaard bleef. Bij de vrouwen met het grootste mineraal botverlies steeg het risico op cognitief deficit met een factor 1,4.

... gevolgd door ontgoocheling

Toch kon geen verband worden aangetoond tussen het mineraal botverlies en cognitief deficit. Ook een genetische voorbeschiktheid (genotype e4/ApoE), die vermoedelijk een rol speelt in de achteruitgang van de cognitieve functies, kan dit mechanisme niet verklaren.Dit resultaat moet uiteraard nog worden bevestigd door andere analyses, en de relatie tussen de minerale botdensiteit en cognitieve stoornissen moet worden opgehelderd ; dit lijkt echter een interessante denkpiste, want de minerale botdensiteit zou hier een merker kunnen zijn waarmee men het latere risico op cognitief deficit zou kunnen bepalen.

De aldus gedefinieerde risicopersonen zouden baat kunnen vinden bij preventieve programma's.
Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 04/02/2003 - 00h00 American Geriatrics Society, vol 51, december 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUB
Lees ook
Osteoporose: voorspelling van het risico op tien jaar Geüpdatet op 21/03/2006 - 00h00

Gemenopauzeerde vrouwen lopen een groot risico van osteoporose, m.a.w. een botbreekbaarheid die hen kwetsbaar maakt voor breuken. Osteodensitometrie is het onderzoek van de referentiediagnose, die blijkbaar zou kunnen voorspellen hoe het risico van o...

Astma en botverlies: is er een verband? Geüpdatet op 16/10/2001 - 00h00

Het is algemeen bekend dat corticoïden botverlies veroorzaken; anderzijds worden corticoïden ook gebruikt bij de behandeling van astma. Wat de orale vormen betreft, is het risico bekend, maar het risico van inhalatiecorticoïden was nog niet bekend.

Meer artikels