• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Hypertensie : een raadselachtig syndroom !

Hypertensie : een raadselachtig syndroom !Arteriële hypertensie is een zeer belangrijke risicofactor voor hartlijden. Helaas maakt men zich enkel zorgen als de bloeddruk plots stijgt en een malaise (algemeen ziektegevoel) veroorzaakt.

Een echte tijdbom

Als de bloeddruk permanent hoog is, zijn de effecten veel sluipender ; daarom wordt arteriële hypertensie ook de “stille doder” genoemd.Ook als de bloeddruk slechts licht verhoogd is, maar gepaard gaat met andere risicofactoren, die zelf aan de grens van het normale liggen, is deze combinatie bovendien een echte tijdbom, verklaarde Prof. André Scheen, hoofd van de Afdeling Diabetologie, Voeding en Metabole Aandoeningen van het CHU de Liège tijdens een persconferentie.

Een globale aanpak

De onderzoekers hebben opgemerkt dat hart- en vaatziekten vaak gepaard gaan met een reeks factoren die samen het "metabool syndroom" of "syndroom X" worden genoemd.De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft een duidelijke definitie opgesteld.Een patiënt is drager van het syndroom X in geval van een verminderde glucosetolerantie (eerste stap in de evolutie tot diabetes) of diabetes of insulineresistentie. De patiënt moet ook minstens twee van de volgende factoren vertonen :

 • centrale obesitas, d.w.z. een body mass index hoger dan 30 kg/m² of een verhouding tailleomtrek/heupomtrek hoger dan 0,9 bij de man en hoger dan 0,85 bij de vrouw (zie ook Zwaarlijvige mensen leven minder lang);
 • arteriële hypertensie, gedefinieerd door het gebruik van bloeddrukverlagende middelen (of antihypertensiva) en/of een hoge bloeddruk (meer dan 140 mmHg voor de systolische bloeddruk en meer dan 90 mmHg voor de diastolische bloeddruk) ;
 • dyslipidemie, gedefinieerd als een te hoog gehalte aan vetten (triglyceriden) of te weinig "goede cholesterol" (HDL-cholesterol) ;
 • microalbuminurie, gedefinieerd door de aanwezigheid van albumine (een eiwit) in de urine.
Het is moeilijk één enkele oorzaak te vinden voor een dergelijk klinisch beeld. Het syndroom X is steeds multifactorieel (meerdere oorzaken). Het wordt veroorzaakt door genetische factoren, maar vooral door milieufactoren (voeding, leefhygiëne, enz.).

Artikel gepubliceerd door op 21/01/2003

Bronnen: Persconferentie : "Hypertensie : een nieuwe multifactoriële aanpak", 14 januari 2003.

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten