• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  6 mening
 • Getuigenissen (0)

Endocriene ontregelaars: waar zitten ze zoal in?

Endocriene ontregelaars: waar zitten ze zoal in?

Endocriene ontregelaars zijn chemische stoffen die in de natuur zitten of het product zijn van een industrieel proces. Ze zitten overal in het milieu. We worden er dus continu in meer of mindere mate aan blootgesteld zonder dat we het effect ervan op de gezondheid kennen…

Wat zijn endocriene ontregelaars precies?

Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan bepaalde stoffen het voortplantingssysteem van dieren kan verstoren… en ook van mensen. Dat uit zich in misvormingen van de voortplantingsorganen, verminderde kwaliteit van het sperma, enz. Deze stoffen gedragen zich als hormonen en kunnen gaan inwerken op ons hormonaal stelsel, vandaar de naam « endocriene ontregelaars  ».

 

Welke stoffen zijn endocriene ontregelaars?

De huidige onderzoeken focussen op vijf groepen van endocriene ontregelaars:

Parabenen.

Bisfenol A.

Ftalaten.

Perfluorverbindingen.

Polybroomverbindingen.

 

We worden eraan blootgesteld via onze voeding, onze ademhaling (inhalatie) en onze huid (opname door de huid).

Zoals hierboven al aangegeven, is er een link gelegd tussen endocriene ontregelaars enerzijds en genitale misvormingen en verminderde kwaliteit van het sperma anderzijds. Maar ook de stijging van het aantal gevallen van teelbalkanker en hormoonafhankelijke kankers wordt er gedeeltelijk aan toegeschreven. Dat geldt ook voor prostaat- en borstkanker, vervroegde puberteit bij meisjes, enz.

De overheid heeft bij wijze van voorzorg voor bepaalde endocriene ontregelaars  een maximale dosis van blootstelling vastgelegd. Maar er zijn zo veel verschillende en uiteenlopende vormen van blootstelling, dat het erg moeilijk is om precies te weten aan welke dosis we in het gewone leven echt worden blootgesteld, om nog maar te zwijgen van de gecombineerde effecten (gelijktijdige blootstelling aan meerdere stoffen).

Daarom is het veiliger om voor kwetsbare personen, zoals zwangere of zogende vrouwen en borelingen, lagere grenswaarden te hanteren.

 

Artikel gepubliceerd door op 13/02/2012

Bronnen: Frans agentschap voor veiligheid van voedsel, milieu en arbeid (Anses), « Pathologies, perturbateurs du système endocrinien », januari 2006, http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/771953541745249614035691288700/11_perturbateurs_systeme_endocrinien.pdf.
Europese commissie over endocriene ontregelaars, http://europa.eu.int.
Symposium van ARET (Franse vereniging voor toxicologisch onderzoek) endocriene ontregelaars, www.aret.asso.fr.

 

Dit artikel maakt deel uit van het dossier Voedsel en gevaren

Vindt u het artikel interessant?
 

Meer weten

image_format_460_230

Milieu als ziekteoorzaak

 • Het milieu is het geheel van factoren die tezamen de omgeving van een organisme vormen.
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating