• rating
  • rating
  • rating
  • rating
  • rating
  0 mening
 • Commentaren (0)

Aspirine bij coronaire insufficiëntie

Aspirine bij coronaire insufficiëntieAspirine heeft anticoagulerende eigenschappen en kan de vorming van een thrombus (bloedstolsel) in de coronaire arteriën voorkomen en aldus het risico op cardiale problemen beperken. Bij vermoeden van of bewezen coronaire insufficiëntie zal uw arts u een dagelijkse behandeling met een lage dosis aspirine voorschrijven.

Men spreekt van coronaire insufficiëntie als de kransslagaders niet in staat zijn de hoeveelheid zuurstofrijk bloed te leveren die het hart nodig heeft. Coronair hartlijden komt zeer frequent voor in de geïndustrialiseerde landen en is over het algemeen te wijten aan een progressief dichtslibben van de kransslagaders door atheroomplaques, cholesterolrijke vetafzettingen. In contact met die plaques kan een thrombus (bloedstolsel) ontstaan, waardoor de kransslagader helemaal kan dichtslibben: dit veroorzaakt een hartinfarct. De atheromatose blijft lange tijd symptoomvrij, maar kan plots tot uiting komen in de vorm van angina pectoris of myocardinfarct.Er zijn vele oorzaken die onderling samenhangen. De belangrijkste risicofactoren zijn genetische voorbeschiktheid, ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk, roken, een zittend leven, overgewicht en een cholesterolrijke voeding. De invloed van het gedrag en stress is nog niet duidelijk.

Preventie is een werk van lange adem

Coronaire insufficiëntie is een ziekte die optreedt bij personen van middelbare leeftijd, maar die reeds in de adolescentie begint. Daarom wordt aanbevolen reeds op jonge leeftijd een goede leefhygiëne in acht te nemen: niet roken, regelmatige fysieke activiteit, normaal gewicht, normale bloeddruk, gezonde voeding.

De voordelen van aspirine

Talrijke geneesmiddelen helpen coronaire accidenten voorkomen. Zo heeft aspirine of acetylsalicylzuur zijn doeltreffendheid ruimschoots bewezen. Aspirine gaat de stolling tegen en verkleint zo het risico op thrombusvorming. Een nieuwe studie toont aan dat aspirine de cardiovasculaire mortaliteit kan verlagen. Meer dan 6.000 patiënten met coronaire insufficiëntie werden gedurende gemiddeld 3 jaar gevolgd. 37% van die patiënten werden behandeld met aspirine. Op het einde van de studie waren 276 patiënten overleden. De mortaliteit was duidelijk lager in de groep patiënten die aspirine kregen. Aspirine verlaagt dus de mortaliteit bij personen met een vermoeden van of bewezen coronaire insufficiëntie.

Maar opgelet, u mag niet op eigen houtje aspirine innemen! Uw arts moet u de behandeling voorschrijven. Aspirine kan immers bijwerkingen veroorzaken en mag in bepaalde gevallen (bijv. maag- of darmulcus, nierinsufficiëntie, gelijktijdige inname van niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen, enz.) niet worden gebruikt. En zoals steeds in de preventie hangt de doeltreffendheid af van de behandelingsduur.

Artikel gepubliceerd door op 09/01/2002

Bronnen: Gum P.A. et coll., JAMA, 286 : 1187-94, 2001.

Vindt u het artikel interessant?
 
Cerveau, Nerf, Mémoire, Psychisme, Sommeil Oeil, Bouche, Dent, Nez, Gorge, Oreille, Cheveux Coeur, Sein, Poumon, Circulation sanguine Estomac, Intestin, Foie Sexe, Rein, Système urinaire Os, Articulation, Muscle Peau, Ongle Gids Ziekten en aandoeningen Ziekten en aandoeningen
Medische encyclopedie
Vragen en antwoorden