PUBLICITÉ

Statines: steeds meer effecten

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 23/07/2002 - 00h00
-A +A

Statines worden hoofdzakelijk voorgeschreven aan patiënten met een te hoog cholesterolgehalte. De Heart Protection Studie (HPS) heeft nu echter aangetoond dat statines het risico op myocardinfarct en beroerte verlagen bij patiënten met coronair lijden, diabetes of perifeer arterieel lijden, ongeacht hun leeftijd, geslacht en cholesterolgehalte.

PUB

Wat het cardiovasculaire risico betreft, zouden de resultaten van de HPS-studie wel eens kunnen leiden tot een grondige wijziging van de huidige aanbevelingen. Statines werken in de lever door de synthese van cholesterol te blokkeren. De dagelijkse inname van een statine zou het aantal vaataccidenten (myocardinfarct, beroerte of CVA) bij risicopatiënten met minstens een kwart verlagen, ongeacht of hun initieel cholesterolgehalte al dan niet hoog is.

40 mg/dag, nog steeds in vorm!

Voor de HPS-studie, de grootste die ooit werd uitgevoerd, werden meer dan 20.500 personen van 40 tot 80 jaar gerekruteerd, onder wie patiënten met coronair lijden, patiënten die reeds een infarct hadden doorgemaakt, patiënten met cerebrovasculair lijden, suikerziekte (of diabetes), bejaarden, patiënten met perifeer arterieel lijden enz. De helft van de patiënten kreeg 40 mg simvastatine per dag, een statine van de laboratoria Merck Sharp & Dohme (MSD) dat op de markt wordt gebracht onder de naam Zocor, en de overige patiënten kregen een placebo.

De sterfte bij de patiënten in de simvastatinegroep was 12,9% lager dan in de placebogroep. Dat kwam vooral door een daling van het aantal gevallen van hartstilstand met 18%. De niet-vasculaire sterfte was dezelfde in beide groepen. De frequentie van een eerste niet-fataal infarct, de coronaire sterfte (hartstilstand), de incidentie van CVA (hersentrombose) en het aantal cardiovasculaire operaties daalden met 25%. Die daling van het aantal cardiovasculaire accidenten met bijna een kwart werd waargenomen bij alle patiënten, ongeacht hun profiel en ongeacht hun initiële cholesterolspiegel.

De veiligheid van simvastatine in een dosis van 40 mg/dag werd bevestigd: toevoeging van simvastatine aan de gebruikelijke behandeling bij patiënten met een vasculair risico zou 70 tot 100 ernstige vaataccidenten voorkomen per 1.000 behandelde patiënten!Deze studie werd uitgevoerd met simvastatine, maar een andere studie, het Pravastatine Pooling Project (PPP) genaamd, heeft gelijkaardige resultaten behaald met pravastatine, een ander statine.

Vitamines van geen nut

In de HPS-studie werd ook het effect van dagelijkse inname van anti-oxiderende vitamines (vitamine E 600 mg, vitamine C 250 mg en bètacaroteen 20 mg) gedurende 5 jaar geëvalueerd. Er werd geen verschil in het aantal cardiovasculaire accidenten waargenomen tussen de vitamines en de placebo.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door Dr. Philippe Burton op 23/07/2002 - 00h00 HPS Study, Lancet, 360: 7-33, 6 juli 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hart: therapietrouw is van levensbelang! Geüpdatet op 03/09/2002 - 00h00

Aspirine, bètablokkers, statines, angiotensin converting enzyme (ACE)-inhibitoren en angiotensine-II-receptorantagonisten zijn bijzonder doeltreffend bij de preventie van cardiovasculaire accidenten (bijv. trombose, hartinfarct, enz.). Door de behand...

Meer artikels