PUBLICITÉ

Resus/pasgeborene

Mise à jour le 26/05/2003 - 00h00
-A +A

PUB
Overzicht

Wat is de resusziekte?

De resusziekte is een aandoening die alleen voorkomt bij ongeboren of pasgeboren kinderen als gevolg van het feit dat hun rode bloedcellen een bepaald kenmerk bezitten dat wordt aangeduid met de resusfactor.

Is deze resusfactor aanwezig dat spreekt men van resuspositief (Rh+), ontbreekt de factor dan is het bloed resusnegatief (Rh-).

De resusziekte ontstaat pas als de moeder van het kind zelf resusnegatief is en als zij eerder in contact is geweest met resuspositief bloed. Ze heeft dan antistoffen tegen resuspositief bloed gevormd die bij een resuspositieve baby de resusziekte doen ontstaan.

De meeste mensen (85 procent) zijn resuspositief, dat wil zeggen dat hun bloed de resusfactor bevat. Mensen die de resusfactor missen (Rh-) maken bij transfusie met (Rh+)bloed antistoffen, waardoor het (Rh+)bloed wordt afgebroken.
Een resusnegatieve moeder maakt antistoffen tegen het (Rh+)bloed van haar resuspositieve baby, waardoor deze de resusziekte (erythroblastosis foetalis) kan krijgen.

Wanneer treedt de resusziekte op?

De resusziekte treedt meestal pas bij een tweede zwangerschap op, omdat de moeder tijdens de geboorte van de eerste baby antistoffen aanmaakte, die tijdens de tweede zwangerschap door de placenta heengaan en de vrucht bereiken.

Als de tweede baby ook resuspositief is zullen de antistoffen van de moeder zijn rode bloedcellen afbreken. Bij bloedafbraak komt galkleurstof (bilirubine) vrij, waardoor de baby binnen enkele uren na de geboorte geel wordt. Bovendien zal hij bloedarmoede hebben en als het gehalte aan bloedafbraakproducten te hoog wordt bestaat het gevaar van hersenbeschadiging.

De gevolgen van resusincompatibiliteit voor de baby kunnen sterk verschillen, soms kan het nodig zijn de zwangerschap voortijdig af te breken.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 01/04/2003 - 00h00 en geüpdatet op 26/05/2003 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Negatieve resusfactor bij zwangerschap: welke gevolgen? Geüpdatet op 19/05/2014 - 10h00

Moeders met een negatieve resusfactor moeten vaak voorzorgsmaatregelen nemen tijdens een zwangerschap, vooral als het niet de eerste is. Probleem: een mogelijke incompabitiliteit tussen de resusfactor van de moeder en die van de foetus. Wat gebeurt e...

Prenataal onderzoek Geüpdatet op 14/02/2003 - 00h00

Prenataal onderzoek in het ziekenhuis wordt vooral uitgevoerd om de kans te onderzoeken dat het ongeboren kind met een erfelijke afwijking of ziekte ter wereld zal komen.

Meer artikels