PUBLICITÉ

Kunnen luisteren

Het is belangrijk goed geïnformeerd te zijn omtrent Persoonlijke ontwikkeling. Ontdek hier dus de laatste nieuwtjes van de redactie in verband met kunnen luisteren: tips, praktische fiches, tests en natuurlijk ook getuigenissen van andere internetgebruikers.

PUBLICITÉ
Populaire artikels van de week
Een luisterend oor en steun bieden in 10 minuten. Geüpdatet op 23/02/2009 - 00h00

Een van uw vrienden, een kennis, iemand uit uw familie is er niet goed aan toe. Wat kunt u doen om hem te helpen, hem te steunen en hem te tonen dat u er bent, zonder zijn leed erger te maken, maar integendeel een beetje verlichting te brengen? Er be...

Leren luisteren... Geüpdatet op 16/11/2004 - 00h00

'Alle ellende op deze wereld wordt veroorzaakt doordat mensen niet naar elkaar luisteren.' Een treffend eenvoudige uitspraak van een arts die klopt als een bus. Als we meer naar elkaar zouden luisteren, zouden er veel minder ruzies, frustraties, oorl...

Beter leren luisteren door te herformuleren Geüpdatet op 05/06/2007 - 00h00

Goed kunnen communiceren , is een kunst die bij sommigen een natuurlijke gave lijkt. Okay, maar je kunt die kunst ook leren. Door anderen te observeren en te imiteren, maar ook door na te denken, te leren en te oefenen. Ziehier een oefening om op een...

Meer artikels