PUBLICITÉ

Er is een verband tussen gothic en autoagressie

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 21/08/2006 - 00h00
-A +A

Deze stelling kan vergezocht lijken, maar toch is het de conclusie van een Schotse studie. Daarin werd aangetoond dat bij mensen die zich identificeren met de gothic subcultuur, het risico op autoagressie groter is. Dat blijkt uit gedrag als zelfverminking en zelfmoord. Het aanleunen bij de gothic stroming kan gezien worden als een risicofactor voor onbehagen en zelfmoord en dat gedrag moet opgespoord worden vooraleer het te laat is.

PUB

De gevaren van gothic

Het kiezen voor gothic kan bij jongeren en adolescenten een teken zijn van onwelzijn dat gepaard gaat met een aanzienlijk risico op zelfmoord.

De gothic levensstijl is een afgeleide van de punkbeweging en dateert van de jaren tachtig. Naast een specifieke voorkeur inzake muziek, herkent met goths, zo noemt men gothic-adepten, vooral aan hun kleren die macaber zijn, met een voorkeur voor veel zwart, sombere en provocerende make-up, piercings en eerder eng ogende sierraden, in de vorm van een schedel bijvoorbeeld.

De resultaten van de Schotse studie tonen duidelijk aan dat goths niet zelden gedrag vertonen als zelfverminking en zelfmoordpogingen.

De helft van de goths heeft een zelfmoordpoging achter de rug

Meer dan duizend adolescenten van 19 jaar namen deel aan deze epidemiologische studie. Er werden gegevens verzameld over hun gezondheid en hun levensstijl. Zo moesten de deelnemers onder meer antwoorden op de twee volgende vragen::
"Hebt u ooit geprobeerd u zelf te doden of deed u al een zelfmoordpoging?"
"Hebt u ooit geprobeerd u zelf te verwonden of deed u zichzelf opzettelijk pijn?"
Daarnaast werd de adolescenten ook gevraagd met welke subcultuur ze zich identificeerden en bij welke stroming ze het dichtst aanleunden: gothic, punk, heavy metal, mosher, grunge, rave, pop, enz.

Van de 1.258 deelnemers, zagen 93 adolescenten zich als goths (37 een beetje, 41 veel en 15 helemaal). Het behoren tot de gothic cultuur blijkt geen verband te houden met sociale klasse, de status van de ouders, roken, drinken, een eerder doorgemaakte depressie, enz..
Het goth-zijn is wel geassocieerd met autoagressief gedrag en zelfmoordpogingen, zo stellen de onderzoekers. In de totale bevolking zou zelfverminking voorkomen bij 3 à 12% van de adolescenten. Dat percentage loopt op tot respectievelijk 19% en 53% bij personen die zich een beetje goth en helemaal goth voelen. Het gaat dan om het zichzelf toebrengen van verschillende letsels als krabben, snijden, incisies en huidscarificatie.…
Het risico op zelfmoord stijgt met respectievelijk 4 en 16% bij adolescenten die zich een beetje of helemaal goth voelen. Bijna de helft (47%) van de goths deed ooit een zelfmoordpoging.
Gothic is de enige subcultuur die specifiek geassocieerd wordt met autoagressief gedrag.
Goths zijn vaker jongens dan meisjes en iets vaker dan andere jongeren gebruiken ze drugs.

Het onderzoek kon geen uitsluitsel geven over de twee hypotheses: het aanleunen bij de gothic subcultuur leidt tot autoagressief gedrag of de omgekeerde stelling: jongeren met een neiging tot autoagressie worden aangetrokken door gothic.

Men kan wel stellen dat jongeren die voor gothic kiezen een verhoogd risico hebben op autoagressief gedrag en zelfmoordpogingen. Er moet rekening gehouden worden met hun mentaal lijden en ze moeten de nodige geschikte hulp krijgen.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 21/08/2006 - 00h00 Young R. et coll., British Medical Journal, 332 (7549) : 1058-61, 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Zelfmoord in Vlaanderen neemt toe Geüpdatet op 28/01/2003 - 00h00

Zelfmoord is een probleem dat iedereen aanbelangt. Eind vorig jaar heeft Vlaams Minister van Volksgezondheid Mieke Vogels in Antwerpen 900 personen bijeengebracht om daarover te discussiëren.

Meer artikels