PUBLICITÉ

Alzheimer: kan het geheugen terugkomen?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 10/12/2013 - 08h55
-A +A

Als men erin slaagt de productie van een eiwit dat samenhangt met de ziekte van Alzheimer te beheersen, kon het ziekteproces niet alleen gestopt  worden, maar ook een deel van de tot dan toe onomkeerbaar gewaande schade kan worden hersteld.

PUB

Alzheimer: een plaag van onze tijd

De ziekte van Alzheimer is één van de ziekten waarnaar momenteel het meest onderzoek wordt verricht. Aangenomen wordt dat de ziekte de komende jaren steeds meer zal voorkomen, omdat ze nauw samenhangt met de leeftijd en de bevolking in alle westerse landen verder vergrijst. Het gaat om een voor de patiënt uiterst zware aandoening die bovendien ook zeer lastig is voor de omgeving. Uit de laatste onderzoeken blijkt echter dat de hersenschade die volgens de artsen onomkeerbaar was, in de toekomst misschien kan worden hersteld.

Het tau-eiwit: een indringer in de hersenen

De ziekte van Alzheimer wordt veroorzaakt door het afsterven van de zenuwcellen in de hersenen. In de aangetaste hersenzones ontstaan eiwitstrengen, de zogenaamde tau-eiwitten. Het is niet zeker of zij de cellen doen afsterven, maar ze houden er wel verband mee. Bij de studie aan de Universiteit van Minnesota slaagden de onderzoekers erin om de productie van de tau-eiwitten in de hersenen van de muizen onder controle te krijgen.

Nieuwe hoop op de lange termijn

Door de productie van tau-eiwitten te stimuleren, slaagden de onderzoekers erin om bij muizen een vorm van dementie te veroorzaken die dicht bij Alzheimer ligt. Hun resultaten op geheugentests daalden daarbij snel. Toen ze echter de productie van nieuwe eiwitten in de hersenen van de muizen blokkeerden, ging hun geheugen niet alleen niet langer achteruit, maar begonnen ze ook beter te presteren op tests. De hersenen konden dus een deel van het terrein terugwinnen dat de tau-eiwitten hun hadden ontnomen.

Dit experiment werd al enkele jaren geleden aan de Universiteit van Minnesota uitgevoerd, maar het is tot nu toe niet gelukt om een medicament te ontwikkelen tegen de ziekte van Alzheimer. We kunnen de aanmaak van Tau-eiwitten in de hersenen van mensen met deze ziekte niet verhinderen. Bovendien is het tau-eiwit niet de enige oorzaak van de ziekte van Alzheimer. De talrijke Alzheimer-studies volgen uiteenlopende sporen (preventie, vaccin, onderdrukking van de symptomen,…).

Elke stap vooruit is echter meegenomen...

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 02/08/2005 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 10/12/2013 - 08h55

SantaCruz, K. et al., Science15 July 2005:Vol. 309 no. 5733 pp. 476-481. DOI: 10.1126/science.1113694

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoe verloopt de ziekte van Alzheimer? Geüpdatet op 11/10/2016 - 17h13

De ziekte van Alzheimer ontwikkelt zich op sluipende wijze. De cognitieve klachten en gedragsstoornissen nemen geleidelijk aan toe, maar ze verschillen van de ene persoon tot de andere. Wat zijn de verschillende fases in het verloop van deze ziekte?

Ziekte van Alzheimer: test uw kennis Geüpdatet op 14/01/2014 - 10h23

In België zijn er 85.000 personen met de ziekte van Alzheimer. Het aantal gevallen van dementie ligt nog twee keer hoger: dementie treft 9,3 % van alle bejaarden. Wat weet u precies over deze ziekte? Test uzelf via 10 vragen.

Ziekte van Alzheimer: hoopvol nieuws Geüpdatet op 28/10/2016 - 15h06

In België lijden ongeveer 90.000 mensen aan de ziekte van Alzheimer en elk jaar worden er 22.500 nieuwe gevallen vastgesteld. Deze ongeneeslijke neurodegeneratieve ziekte tast het geheugen aan en boezemt nog altijd angst in. Toch is er ook reden tot...

Meer artikels