PUBLICITÉ

Zwangerschap na je 50ste: meer complicaties

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 11/08/2017 - 16h07
-A +A

Alsmaar meer vrouwen worden na hun 50ste nog moeder via de bestaande behandelingen tegen onvruchtbaarheid.

Maar wat zijn de risico's van zwangerschappen op latere leeftijd, voor de moeder zowel als voor het kind?

Volgens de conclusies van een van de eerste volledige onderzoeken over dit onderwerp, zijn er wel degelijk meer risico's aan verbonden. Al is er geen reden tot overdreven bezorgdheid.

PUB

Moeder worden na de menopauze

Vrouwen die na hun 50ste nog moeder worden gebeurt niet zo vaak. De grote meerderheid van deze geboortes kwam tot stand dankzij donatie van eicellen van jongere vrouwen. Dankzij deze praktijk konden vrouwen in de menopauze een kind ter wereld brengen.

Maar zowel voor de moeder als voor het kind houdt zo’n zwangerschap op heel late leeftijd een risico op complicaties in.

Zo blijkt uit een Amerikaanse studie (1) dat meer dan de helft van de zwangere vrouwen die ouder zijn dan 50 jaar (63%) tijdens hun zwangerschap in het ziekenhuis worden opgenomen. Bij de vrouwen onder de 50 was dat 22%. En 61% van de vrouwen boven de 50 bevielen van baby's met een laag gewicht. Bij de vrouwen tussen 45 en 49 jaar was dat 32%. De baby's van de oudere moeders werden gemiddeld na 36,9 weken zwangerschap geboren, die van de jongere vrouwen gemiddeld na 38,4 weken zwangerschap.

Ook het aantal gevallen van diabetes, hypertensie, bloedingen en scheurtjes in de placenta ligt bij deze groep hoger.

En de baby?

De studie bracht ook goed nieuws: ondanks het hogere risico op complicaties tijdens de zwangerschap, verliepen de geboortes over het algemeen goed. Er werd geen enkele ernstige afwijking ten gevolge van vroeggeboorte vastgesteld bij de baby's van de vrouwen die aan het onderzoek deelnamen, hoewel uit een recentere studie blijkt dat er bij oudere moeders ook meer vroegtijdige bevallingen zijn en dat het geboortegewicht van het kind doorgaans lager ligt (2).

Toch moet erop gewezen worden dat de risico's zowel voor de moeder als voor de baby verhoudingsgewijs toenamen met de leeftijd van de moeder. Vrouwen die op hun vijftigste nog een zwangerschap overwegen, moeten er zich dus van bewust zijn dat zowel zijzelf als hun baby meer risico lopen. Maar dat betekent niet dat zwangerschappen op latere leeftijd uit den boze zijn. Ook de toename van het aantal zwangerschappen op latere leeftijd is geen reden tot overdreven bezorgdheid.

Een nog recentere studie uit Londen (3) heeft berekend dat bij zwangere vrouwen van boven de veertig de activiteit van de diensten voor verloskunde amper 2,4% hoger ligt. En het gebeurt zo zelden dat vrouwen boven de vijftig nog zwanger worden dat  hun verzorging de verloskundige teams zeker niet zal overbelasten.

Initialement publié par C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 28/11/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 11/08/2017 - 16h07

(1) Simchen, M.J. Obstetrics and Gynecology, November 2006; vol 108:pp 1048-1088.
(2) BMC Pregnancy Childbirth. 2013 Mar 27;13:80. doi: 10.1186/1471-2393-13-80.
(3) Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014 Jun;99 Suppl 1:A163. doi: 10.1136/archdischild-2014-306576.478.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Zwangerschap op latere leeftijd is riskanter Gepubliceerd op 09/03/2016 - 12h49

Het tijdstip van de eerste zwangerschap kunnen uitstellen is voor vrouwen een enorme verworvenheid. Sinds de wetgeving op de anticonceptiva bestaat, is de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen van 24 naar 29 gestegen. Maar wacht...

Zwanger worden op je 40ste Geüpdatet op 14/12/2004 - 00h00

De leeftijd van de eerste zwangerschap stijgt nog voortdurend. Nieuw samengestelde gezinnen, de carrière die voorgaat, de verlenging van de levensduur, nieuwe technieken voor medisch geassisteerde voortplanting: het zijn factoren die dit verschijnsel...

Geboortegewicht: alles ligt al vast voor de zwangerschap Geüpdatet op 30/10/2007 - 00h00

Het gewicht van de baby bij de geboorte wordt sterker bepaald door het gewicht van de moeder voor de zwangerschap dan de kilo's die ze bijkomt tijdens de zwangerschap. Dat is de opvallende conclusie van een recente studie. Ze houdt meteen ook een bel...

Meer artikels