PUBLICITÉ

Zwaarlijvigen lopen twee keer meer kans op een cerebrovasculair accident!

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 08/04/2003 - 00h00
-A +A

Zwaarlijvigheid is een duidelijk bewezen risicofactor voor een hartinfarct, maar ook voor een cerebrovasculair accident (CVA), zo blijkt uit een recente studie. Wie een Body Mass Index heeft van meer dan 30 (en dus zwaarlijvig is), loopt twee keer meer kans op een CVA!

PUB

De risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn vandaag goed bekend: overgewicht en zwaarlijvigheid, roken, overmatig alcoholverbruik, hoge bloeddruk, diabetes en een sedentaire levensstijl. Het is ook duidelijk bewezen dat zwaarlijvigheid een zelfstandige risicofactor is voor een hartinfarct. De rol ervan bij het ontstaan van een cerebrovasculair accident (CVA) blijft echter omstreden.

Tijdens deze nieuwe studie werden meer dan 21.400 mannen gevolgd gedurende 12 jaar. Na deze periode werden 747 CVA's geregistreerd: 631 herseninfarcten, 104 hersenbloedingen en 12 niet nader bepaalde accidenten. De auteurs stellen vast dat wie een Body Mass Index (BMI) heeft van meer dan 30 (en dus zwaarlijvig is), in het algemeen twee keer meer kans loopt op een CVA dan wie een BMI heeft van 23 (normaal gewicht), 1,95 keer meer kans op een hartinfarct en 2,25 meer kans op een hersenbloeding. Ze preciseren dat elke bijkomende BMI-eenheid de kans op een CVA (ongeacht de oorzaak) verhoogt met 6 %. Als we rekening houden met hoge bloeddruk, diabetes en hyperlipidemie, wijzigt die relatie slechts heel lichtjes, wat bewijst dat het hier wel degelijk gaat om een oorzaak die losstaat van de andere risicofactoren. We hebben hier te maken met het zoveelste duidelijk bewezen negatieve gevolg van zwaarlijvigheid.

Een explosief toenemende epidemie

In minder dan 3 jaar werden in België 130.000 nieuwe gevallen van zwaarlijvigheid geregistreerd. In Europa schommelt de stijging van het aantal zwaarlijvigen tussen 10 en 40 %. Dit recordcijfer wordt bereikt bij vrouwen in Oost-Europa en Tunesië, waar 40 % van de personen boven de 30 jaar zwaarlijvig zijn. Nog verontrustender is het pijlsnel stijgende aantal zwaarlijvige kinderen. Uit een Franse studie bij kinderen van 10 maanden tot 8 jaar blijkt dat 10 % van hen zwaarlijvig is, terwijl dat normaal gezien slechts 3 % zou mogen zijn. In Japan is het aantal zwaarlijvige kinderen toegenomen met 53 %, in de Verenigde Staten met 60 % en in Engeland voor sommige leeftijdscategorieën zelfs met 65 %.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 08/04/2003 - 00h00 Kurth T. et coll., Arch. Intern. Med., 162: 2557-62, 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
We worden te dik! Geüpdatet op 01/06/2004 - 00h00

DRIE miljoen Belgen hebben een te hoog lichaamsgewicht. Dat blijkt uit een onderzoek van het Obesitas Forum, een nieuwe vereniging opgericht door twee Belgische artsen. Tijd om af te slanken!

Zwaarlijvigheid kan worden behandeld Geüpdatet op 05/11/2002 - 00h00

Zwaarlijvigheid is een ziekte en die moet worden behandeld. Eén op de drie Belgische volwassenen weegt te veel. Tegen het jaar 2030 zal het aantal obese Belgen verdubbeld zijn!

Meer artikels