PUBLICITÉ

Ziekte van Parkinson: oorzaken, behandeling...

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 13/04/2017 - 17h51
-A +A

De ziekte van Parkinson is een frequente ziekte, vooral op oudere leeftijd. De ziekte begint zeer insidieus en wordt gekenmerkt door enkele typische symptomen. Mannen worden tweemaal vaker aangetast dan vrouwen en in 5 tot 10% van de gevallen vindt men een familiale predispositie. In België lijden 25 tot 30.000 mensen aan de ziekte van Parkinson.

PUB

De drie belangrijkste klinische tekenen van de ziekte van Parkinson zijn

  • Akinesie: het belangrijkste en hinderlijkste symptoom. De bewegingen zijn trager, minder breed en vermoeiend. De patiënt beweegt zoals in een vertraagde film. Zijn gezicht is minder expressief, de stem is eentonig en zwak. De patiënt gaat met kleine pasjes, waarbij de armen niet meer bewegen, maar naast het lichaam blijven hangen. De patiënt kan soms moeilijk starten, is als het ware geblokkeerd en maakt daarbij vaak pas op de plaats. Ook het geschrift verandert en wordt alsmaar kleiner naarmate de patiënt schrijft. Die "micrografie" is een zeer belangrijk vroeg ziekteteken.
  • Hypertonie: stijfheid van een arm of een been, zoals een loden pijp: het lidmaat blijft staan in de houding waarin het werd gezet. Als de onderzoeker de pols of de elleboog plooit, verdwijnt de hypertonie soms met schokjes, wat leidt tot het tandradfenomeen.
  • Bevingen (tremor): de bevingen verschijnen in rust; het zijn ontspannen spieren die beven. De bevingen zijn regelmatig en traag en betreffen vooral de extremiteiten (handen, voeten, kin); het hoofd blijft gespaard. De bevingen verergeren bij vermoeidheid, emoties en concentratie en verminderen of verdwijnen bij willekeurige bewegingen, zodat de patiënt nog fijne, precieze activiteiten kan verrichten. De bevingen komen eerst aan één kant voor, maar daarna kan ook de andere kant worden getroffen; toch zal de tremor steeds meer uitgesproken zijn aan één kant.
  • Andere tekenen van de ziekte zijn houdingsstoornissen: de patiënt staat stijf voorovergebogen met de knieën en ellebogen half geplooid. Die houding leidt tot instabiliteit en verklaart waarom de patiënten vaak vallen. Andere tekenen zijn: verhoogde speekselsecretie (speekselvloed), problemen met het convergeren van de ogen, lage bloeddruk, gewichtsverlies en neiging tot depressie.

 

Welke zijn de oorzaken?

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is niet gekend. We weten wel dat de ziekte wordt gekenmerkt door een verlies van neuronen (zenuwcellen) in welbepaalde zones van de hersenen. De neuronen van die gebieden maken normaal een scheikundige boodschapper (neurotransmitter) aan, dopamine genaamd. Een tekort aan dopamine is verantwoordelijk voor de typische tekenen van de ziekte. Mogelijke oorzakelijke factoren zijn toxische stoffen (pesticiden, herbiciden), genetische factoren en herhaalde traumata.

Initialement publié par Pierre Dewaele le 13/01/2002 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 13/04/2017 - 17h51
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Embryonale cellen tegen de ziekte van Parkinson Geüpdatet op 27/01/2002 - 00h00

Het debat over het gebruik van bij embryo's afgenomen cellen is nog volop aan de gang, maar de eerste proeven zijn bemoedigend. De transplantatie van embryonale stamcellen in de hersenen van dieren met de ziekte van Parkinson blijkt goede resultaten...

Parkinson: nieuwe hoop dankzij stamcellen Geüpdatet op 29/04/2002 - 00h00

Bij de ziekte van Parkinson worden de zenuwcellen die de bewegingen controleren, aangetast, wat leidt tot motorische stoornissen. De transplantatie van stamcellen opent nieuwe mogelijkheden voor deze patiënten. De cellen worden afgenomen bij een park...

Herseninfuus bij Parkinsonpatiënten Geüpdatet op 22/04/2003 - 00h00

Een groeifactor die rechtstreeks geïnfuseerd wordt in de hersenen van enkele Parkinsonpatiënten leverde opmerkelijke resultaten op: de proefpersonen beefden veel minder en konden hun bewegingen veel beter beheersen. Een nieuwe behandeling van deze de...

Een hersenstimulator voor Parkinsonpatiënten Geüpdatet op 08/04/2003 - 00h00

Deze techniek doet bijna alle symptomen van de ziekte van Parkinson verdwijnen. Daarbij wordt in de hersenen van de patiënt een reeks elektroden ingeplant die verbonden worden met een elektriciteitsgenerator, net als bij een hartstimulator (pacemaker...

Meer artikels