PUBLICITÉ

Zelfmoordpreventie: ook nodig voor de korte tijdspanne tussen plan tot actie

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 08/04/2015 - 11h24
-A +A

Is zelfdoding een weloverwogen besluit of een impulsbeslissing? Beide gevallen komen voor. Maar het is belangrijk dat er wordt nagedacht over de manier waarop mensen met zelfmoordgedachten tot de daad overgaan.

PUB

Hoeveel tijd ligt er tussen de gedachte aan zelfmoord en de daad zelf?

Elk geval is natuurlijk uniek, maar verschillende studies hebben onderzocht hoelang mensen met zelfmoordneigingen over hun plan nadenken voor ze tot de daad overgaan. Resultaat: 9 van de 10 hebben minder er dan een dag over nagedacht en één op de vier zelfs nog geen vijf minuten. De studies zijn zeker niet perfect, al was het maar omdat de onderzoekers per definitie alleen mensen kunnen ondervragen die hun zelfmoordpoging overleefd hebben. Er zijn natuurlijk wel de getuigenissen van de nabestaanden, waaruit blijkt of de mensen die uit het leven zijn gestapt er al dan niet eerder over hadden nagedacht. Maar ook die gegevens zijn niet zo nauwkeurig. Het lijkt trouwens logisch dat zelfmoordpogingen waar maar enkele minuten over is nagedacht, minder snel zullen slagen dan pogingen die grondig zijn voorbereid. 

 

Amper enkele minuten voor zelfmoord: welke conclusies vallen eruit te trekken?

De eerste les is dat er moet worden nagedacht over de manier waarop mensen zich van het leven beroven. Uit studies is namelijk gebleken dat het absoute aantal zelfmoorden kan worden verminderd als mensen die zelfmoord willen plegen geen of moeilijk toegang hebben tot de middelen om dat te doen. Als een stad bijvoorbeeld op een brug of een klif een scherm of net plaatst om zelfmoordkandidaten af te schrikken, zullen sommige mensen die met zulke plannen rondliepen er ook definitief van afzien en zelfs niet meer op zoek gaan naar een alternatief.

De tweede les geldt voor iedereen die met zelfmoordneigingen zit, en die is dat het heel belangrijk is om over die kaap van de zelfmoordgedachte heen te raken, want die is heel kort - en dat daar hulp voor bestaat.

 

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
tommekederaeve

Twee bemerkingen hierbij :
-Bob Van Sant schrijft in zijn artikel 'Bel de zelfmoordlijn - was het maar zo simpel'.
Mensen die bezig zijn met het zoeken naar het middel om zelfmoord te plegen gaan op dat ogenblik niet naar de zelfmoordlijn bellen om hulp te zoeken.
In tegendeel ze proberen dit zoeken vooral geheim te houden. Soms zijn er achteraf hint's terug te vinden die nabestaanden denken dat het hint's zijn.
-In plaats van te focussen op zelfmoordpreventie dient er vooral gezocht te worden naar de mogelijke oorzaken en daar dan preventieve maatregelen te voorzien.
Zodat iedereen er zich van bewust is wat de mogelijke oorzaken zijn die kunnen leiden tot zelfmoord en er dan ook durven over te praten.
Indien ik had geweten dat het probleem waar mijn zoon mee worstelde kon leiden tot zelfmoord dan had ik daar zeker met hem over gepraat.
Had dit zijn zelfmoord voorkomen? Wie weet ?

PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels