PUBLICITÉ

Zelfmoord in Vlaanderen neemt toe

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 28/01/2003 - 00h00
-A +A

Zelfmoord is een probleem dat iedereen aanbelangt. Eind vorig jaar heeft Vlaams Minister van Volksgezondheid Mieke Vogels in Antwerpen 900 personen bijeengebracht om daarover te discussiëren.

PUB

De vergadering had tot doel het aantal zelfmoorden in Vlaanderen tegen het jaar 2010 te verlagen van momenteel 19,6 tot 18 per 100.000 inwoners per jaar. Sinds enkele jaren neemt het aantal zelfmoorden toe en volgens de specialisten zou dat aantal blijven stijgen als er niets aan wordt gedaan. Het aantal zelfmoorden zou dan tegen 2010 nog 4% hoger zijn bij mannen en 6% bij vrouwen.

Kosten en meerkosten

Maar de preventie kost veel geld. Naar schatting zou een budget van 100.000 euro noodzakelijk zijn om één zelfmoord te voorkomen. Voor dit jaar beschikt Mieke Vogels over 1,25 miljoen euro. Tegen het jaar 2010 zal het budget voor zelfmoordpreventie vertienvoudigen !Maar de investering loont de moeite. Volgens statistieken uit 2000 kent Vlaanderen één zelfmoord om de 7 uur, dus 1.174 per jaar. En om de 35 minuten wordt een zelfmoordpoging ondernomen !Zelfmoord is de belangrijkste doodsoorzaak bij mannen van 30 tot 34 jaar (38% van de mortaliteit in die leeftijdsgroep). Zelfmoord is ook de belangrijkste doodsoorzaak bij 40-jarige mannen. Vrouwen plegen iets later zelfmoord, op de leeftijd van 35-39 jaar: 25% van de mortaliteit in die leeftijdsgroep. Maar het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt, is duizelingwekkend gestegen. In 50 jaar tijd is dat aantal gestegen van 8 tot 18% bij jongens en van 5 tot 10% bij meisjes. Misschien moet die stijging wat worden genuanceerd, want vroeger werd een zelfmoord gezien het maatschappelijke taboe dat daar rond hangt, vaak niet aangenomen. Dat neemt niet weg dat de stijging toch reëel is.

Zeven punten om levens te redden

De Vlaamse Regering wil absolute voorrang geven aan het verlagen van het aantal zelfmoorden. Mieke Vogels heeft op de bezinningsdag een 7-puntenprogramma voorgesteld dat op korte termijn kan worden gestart:

  • Invullen van een deontologische code voor de media. Te veel informatie verspreiden over zelfmoord zou anderen ertoe aanzetten zelfmoord te plegen.
  • Lancering van een campagne om het beeld dat mensen hebben van de geestelijke gezondheidszorg, te verbeteren. Veel depressieve mensen weigeren blijkbaar zich te laten verzorgen omdat de psychiatrie en de psychotherapie een slechte naam hebben.
  • Lancering van een website bestemd voor de huisarts. De huisarts wordt vaak als eerste geconfronteerd met een depressieve patiënt met zelfmoordgedrag.
  • Opvang van de naaste familieleden van mensen die zelfmoord gepleegd hebben.
  • Opsporing van risicopersonen.
  • Betere informatieoverdracht tussen de spoedgevallendiensten en de huisartsen.
  • Lancering van proefprojecten voor groepsdiscussies over depressie. Op die manier kan het aantal recidieven worden verlaagd.
Zelfmoord en depressie zijn echte problemen voor de volksgezondheid, maar we moeten veel meer dan geld investeren om ze op te lossen.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 28/01/2003 - 00h00 Conferentie van 3-4 december 2002, Antwerpen
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels