PUBLICITÉ

Wiegendood: nieuwe evolutie!

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 30/12/2002 - 00h00
-A +A

Taceant Colloquia. Effugiat Risus. Hic Locus Est Ubi Mors Gaudet Succurrere Vitae . Naar verluidt zou deze Latijnse inscriptie te lezen geweest zijn in de autopsiezaal van de universiteit van Padua, waar Vesalius ontleedkunde doceerde. Ze herinnert ons aan de grote inbreng van autopsieën in de medische ontdekkingen.

PUB

Wellicht daarom besloten onze parlementsleden kort geleden om het wetsvoorstel van Alain Destexhe (MR) grotendeels aan te nemen. Dit wetsvoorstel werd reeds in twee artikels van e-gezondheid besproken.Nog maar al te vaak blijft de dood van een klein kind onverklaard. Daardoor blijven er bij de ouders de grootste vragen hangen rond het drama dat hen overkwam.

Bijna een verplichting

En we moeten toegeven dat we nog bijna niets weten over wiegendood. De wet die in november 2002 werd gestemd, zal in februari 2003 in werking treden. Vanaf dat ogenblik zullen automatisch autopsieën worden verricht op kinderen onder de 18 maanden die gestorven zijn zonder dat men er een verklaring voor heeft. Vroeger moest aan beide ouders de toelating gevraagd worden om ze te laten plaatsvinden. Nu zal het omgekeerde gebeuren. Een van de ouders kan weigeren om de autopsie te laten doorgaan. "[…]De geneesheer die het overlijden vaststelt, is verplicht om de ouders in te lichten over hun recht om de autopsie te weigeren." Als ze uitgevoerd wordt, dan moet dit liefst in een gespecialiseerd centrum gebeuren. Alles zal opgetekend worden in het medisch dossier van het kind.

Weten is de eerste stap

De wet voorziet, voor zover dat nog nodig mocht zijn, dat de autopsie verricht moet worden met eerbied voor het stoffelijk overschot, en dat volgens een protocol dat door het gespecialiseerd centrum uitgewerkt is. Het overlijdensattest mag enkel de vermelding "wiegendood" dragen als de autopsie tot een goed einde is gebracht.De resultaten zullen aan de ouders doorgegeven worden tijdens een persoonlijk onderhoud met de geneesheer van het centrum of de geneesheer van hun keuze, die het dossier van het kind zal ontvangen.Naast het belang van de autopsie om de ouders de kans te geven het rouwproces goed te verwerken, is er ook haar wetenschappelijk nut. Ze zal ons namelijk in staat stellen de sluier over de oorzaken van wiegendood op te lichten.

Tenslotte kunnen we ook nooit genoeg de nadruk leggen op het belang van de voorzorgsmaatregelen. Ze hebben ons in staat gesteld het aantal sterfgevallen gevoelig terug te dringen: kinderen op hun rug leggen, niet roken, het kind niet te zwaar toedekken,…
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 30/12/2002 - 00h00 (aangenomen) wetsvoorstel van 28/11/02 (http://www.lachambre.be)
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wiegendood: een zenuw kan de oorzaak zijn... Gepubliceerd op 25/05/2014 - 19h25

Wiegendood is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan één jaar en specialisten stellen talrijke vragen. Bovendien is wiegendood moeilijk te voorkomen. De ontdekking dat een zenuw betrokken zou kunnen zijn, opent echter nieuwe...

Wiegendood: de risicofactoren zijn veranderd! Geüpdatet op 07/02/2006 - 00h00

Sinds de grootschalige preventiecampagnes die ouders aanraadden om hun baby op zijn rugje te leggen, is het aantal gevallen van wiegendood gedaald. Maar opgelet: de oorzaken zijn ondertussen veranderd, waardoor er nieuwe risicofactoren zijn ontstaan:...

Meer artikels