PUBLICITÉ

Wat zijn de tekenen van flebitis?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 18/07/2017 - 14h22
-A +A

Flebitis betekent dat een bloedprop de bloedsomloop in een ader volledig of gedeeltelijk blokkeert. Als de ader  geen oppervlakkig, maar een dieper gelegen ader is en de bloedprop groot is, moet u dringend naar een arts. Wat zijn de tekenen of symptomen waar u op moet letten?

PUB

Flebitis of veneuze trombose: oppervlakkig of diep?

Oppervlakkige flebitis (blokkering van de bloedsomloop in een kleine ader die pijn en ongemak veroorzaakt) is op zich niets ernstigs, maar het is wel een risicofactor voor een diepveneuze flebitis. En dat is wel een medisch noodgeval, want de bloedprop die de bloedstroom in een dieper gelegen ader afremt of die groot is van omvang kan loskomen, via de bloedstroom vervoerd worden en een longembolie veroorzaken (de prop nestelt zich dan in een longader). Dat is een ernstige en potentieel dodelijke ontwikkeling.

Wat zijn de symptomen van flebitis?

De tekenen van oppervlakkige flebitis:

De  ader is rood, warm, hard en staat wat bol, waardoor ze goed te zien is aan de huidoppervlakte. Ze is ook pijnlijk en gevoelig bij aanraking. De aangetaste zone is soms gezwollen, wat wijst op een lokaal oedeem.

 

De tekenen van een diepveneuze flebitis:

In de helft van de gevallen is er geen enkel teken dat wijst op de diepveneuze flebitis. Indien dat wel het geval is, gaat het om pijn in de kuiten of dijen, of om krampen, stramheid, een warmtegevoel of een gezwollen kuit, enkel, soms zelfs het hele been. De huid glimt, is hard en wit of blauwig van kleur. De lokale ontsteking van de ader kan lichte koorts geven (38°C). Een diepe flebitis kan ook worden opgespoord door het zogenaamde teken van Homans, dat is pijn in de kuit als de voet dorsaal (in de richting van de voetrug) gebogen wordt.

Bij deze symptomen moet u meteen naar een arts, want  ze wijzen op een verhoogd risico op longembolie. Dat ernstige voorval wordt gekenmerkt door pijn in de borst, ademnood, tot bloed ophoesten en bewustzijnsverlies toe. 

 

Wie loopt een verhoogd risico op flebitis?

Risicopersonen moeten heel alert zijn voor de tekenen van flebitis.

Dit zijn de belangrijkste factoren:

 • Veneuze insufficiëntie.
 • Spataderen.
 • Een chirurgische ingreep waardoor de patiënt lang het bed moet houden.
 • Langdurige houdingen zonder te bewegen zoals bij reizen (vooral op het vliegtuig),  een zittend beroep, enz.
 • Vroegere voorvallen van flebitis (recidieven komen veel voor), hartinfarct, hartfalen of respiratoire insufficiëntie.
 • Familiale voorgeschiedenis van flebitis of longembolie.
 • Stollingsproblemen met het bloed.
 • Hormoonbehandelingen, want ze verhogen de bloedstolling: anticonceptie, hormoonsubstitutietherapie in de menopauze.
 • Kanker.
 • Plaatsen van een katheter in een ader.
 • Zwangerschap.
 • Obesitas.
 • Ouderdom.
 • Roken.
 • Enz.

 Sommige van deze factoren zijn te beïnvloeden. U kunt dus zelf u w risico op flebitis verlagen… 

Initialement publié par Isabelle, gezondheidsjournaliste le 17/01/2012 - 12h17 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 18/07/2017 - 14h22

Le Manuel Merck, l’encyclopédie médicale, Uitgeverij Larousse.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Van flebitis tot longembolie Gepubliceerd op 01/12/2014 - 16h18

Er worden elk jaar meer dan 11.000 gevallen van flebitis gediagnostiseerd in België Naast dat flebitis spataderen en oedemen kan veroorzaken in de benen, kan flebitis ook leiden tot een longembolie, een aandoening die nog al te vaak een dodelijke afl...

Waaraan herkent men een longembolie? Gepubliceerd op 10/11/2015 - 10h40

Een longembolie of pulmonaire embolie is een ernstige complicatie van flebitis. Deze is weinig symptomatisch, maar er zijn wel een aantal aanwijzingen die kunnen doen vermoeden dat er sprake is van flebitis. Des te meer wanneer die aanwijzingen in ve...

Meer flebitis in de winter Geüpdatet op 21/10/2001 - 00h00

Veel studies tonen aan dat de incidentie van fatale longembolie varieert naargelang het seizoen. Longembolie zou vaker optreden in de winter. Maar wat flebitis (ontsteking van een ader) en diep-veneuze trombose betreft, werd nog niets aangetoond. Ond...

Meer artikels