PUBLICITÉ

Wat zeggen de drinkers zelf?

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 24/06/2003 - 00h00
-A +A

Op welke elementen baseren zware drinkers zich om beslissingen te nemen over hun afhankelijkheid van alcohol? Een studie probeert op die moeilijke vraag een antwoord te geven.

PUB

Bijna 27 patiënten die werden gerekruteerd aan de uitgang van een kliniek voor alcoholisten werden ondervraagd aan de hand van een gids met verscheidene vragen waarmee men wou te weten komen hoe de behandeling van afhankelijkheid van alcohol verloopt, waarmee men eventuele conflicten met de verzorgers wou blootleggen, wou definiëren, wat de beslissing om met de behandeling door te gaan of te stoppen, kon beïnvloeden…De studie verliep in drie opeenvolgende golven: de antwoorden van de eerste tien patiënten werden geanalyseerd en de gids werd daaraan aangepast, met name om een aantal punten met de tien volgende patiënten verder te kunnen verfijnen. De onderzoekers stopten bij 27 patiënten, omdat ze van mening waren dat de nieuwe interviews geen nieuwe elementen aanbrachten.

De manier waarop deze overmatige drinkers zich uitdrukken, maakt het mogelijk vier grote tendensen te onderscheiden:

  • Cultureel gebruik: zelfs indien heel overmatig wordt soms gezegd dat het in een specifieke socioculturele of professionele context past, maar daar "normaal" is. Deze drinker vindt niet van zichzelf dat hij "afwijkt van de norm"; hij vindt zichzelf geen alcoholicus, waarbij hij bijvoorbeeld zal argumenteren "dat hij niet begint te drinken zodra hij wakker wordt". Maar tijdens het gesprek erkent hij uiteindelijk dat hij waarschijnlijk al een tijd een alcoholprobleem heeft; hij wil erover praten en het belang van de behandeling bespreken, zonder meer.
  • Symptomatisch gebruik, als antwoord op een fenomeen dat als een agressie wordt ervaren. Alcohol wordt niet voorgesteld als het kernprobleem en het overmatige gebruik is meestal nog niet zo heel lang aan de gang. Een behandeling wordt verwacht en moet soelaas brengen.
  • De pathologische drinker: hij beschrijft zichzelf als een drinker "die zijn gebruik niet meer onder controle heeft"; hij weet dat hij afhankelijk is van alcohol. Zijn probleem met alcohol is vaak allang aan de gang, hij drinkt echt heel overmatig (tien tot twintig glazen per dag of zelfs meer). Deze drinker lijkt gelaten en weinig geneigd te geloven dat hij dankzij de behandeling van deze afhankelijkheid kan afraken. Hij is dus zeker geen vragende partij!
  • Onbegrijpelijk gebruik: de drinker weet niet waarom hij drinkt. Door de behandeling zal hij het misschien te weten komen; dat is een verwachting die hij uitdrukt.
Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles op 24/06/2003 - 00h00 Sogaard Nielsen A. Alcohol problems and treatment: the patients' perceptions. European Addiction Research 2003; 9 : 29-38. Ook te lezen: "Alcohol Actualités" nr. 11, januari/februari 2003, artikel "Hommes et alcool: une liaison dangereuse, résultats d'une étude qualitative ".
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Een glas alcohol = 10% meer kans op borstkanker! Geüpdatet op 15/10/2001 - 00h00

De resultaten van de collectieve expertise van het INSERM betreffende de effecten van alcohol zijn onthutsend! Zo werden twee "pseudo-nieuwigheden" aangekondigd: als een zwangere vrouw twee glazen alcohol drinkt, daalt het IQ van het kind met 7 punte...

België drinkt...: een stand van zaken Gepubliceerd op 29/11/2016 - 16h03

De Belgen hebben de reputatie dat ze graag hun biertjes lusten... maar naast de levensstijl, heeft het alcoholgebruik ook een belangrijke impact op de gezondheid . Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid heeft zich in het kader van zijn grote...

Meer artikels