PUBLICITÉ

Wat weet u over snurken?

Geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 21/10/2016 - 14h56
-A +A

Snurken, het lijkt de gewoonste zaak van de wereld. Maar wist u dat snurken een impact kan hebben op uw gezondheid?  U hebt er dus alle baat bij om er meer over aan de weet te komen. Ziehier twaalf vragen om uw kennis te verdiepen.

PUB

1) Eén op de vier Belgen snurkt.

Juist.

2) Snurken komt zowel voor bij mannen als bij vrouwen.

Fout. Mannen snurken veel meer dan vrouwen: respectievelijk 80 en 20 %. Dat heeft deels te maken met hun andere gewichtsverdeling: overgewicht nestelt zich bij mannen vooral op de hals en de borstkas, wat een luchtwegvernauwing veroorzaakt, terwijl het zich bij vrouwen bij voorkeur vastzet op de heupen.

3) Eén van de belangrijkste oorzaken van roken is een te lang zacht gehemelte, waardoor de huig langer wordt.

Juist. Er kan ook een verdikking en verbreding optreden van de achterste gehemeltebogen. Deze hypertrofie neemt toe met de spierontspanning die optreedt tijdens de slaap. Dat verklaart waarom snurken vaker voorkomt bij een diepe slaap, wanneer de ontspanning maximaal is. Dit verschijnsel treedt op vanaf ongeveer veertig jaar.

4) De slaaphouding heeft weinig invloed op snurken.

Fout. Op je rug slapen, verhoogt de kans op snurken. In die houding rust het ontspannen zachte gehemelte van de snurker immers op de achterwand van de keelholte (farynx). Daardoor kan de keelholte gemakkelijk opgetild worden door de luchtstroom (als gevolg van de lucht die we inademen langs de neus), waardoor ze begint te wrijven en te trillen.

5) Overgewicht verhoogt de kans op snurken.

Juist. Overgewicht komt bijzonder vaak voor bij snurkers. Zelfs licht overgewicht vernauwt de vrije ruimte van de farynx. Overtollige kilo's verkleinen alle van nature vrije ruimten, waaronder de mond, de hals en de zones rond de bovenste luchtwegen.

6) Alcohol drinken bij het eten, vermindert snurken.

Fout. Alcohol vermindert de spiertonus en verergert integendeel het snurken. Snurkers doen er dan ook goed aan om na 18 uur geen alcohol meer te drinken.

7) Slaap- en kalmeermiddelen verminderen het snurken.

Fout. Net als alcohol doen deze geneesmiddelen de gehemeltespieren ontspannen en versterken ze dus het snurken.

8) Eén op de vier Belgen voorbij de 40 snurkt.

Fout. Het is veel meer: één op de twee!

9) Vanaf 50 jaar snurken vrouwen evenveel als mannen.

Juist. Vanaf 40 jaar wordt het zachte gehemelte namelijk van nature geleidelijk langer.

10) Snurken kan op een ziekte wijzen.

Juist. Snurken kan op slaapapneu wijzen, waarbij de ademhaling vaak secondenlang onderbroken wordt. Deze aandoening kan zware vaatbeschadiging veroorzaken. Om slaapapneu te diagnosticeren, is een slaapregistratie nodig.

11) De snurkintensiteit kan oplopen tot 90 decibel.

Juist. Dat is evenveel als een vrachtwagen die op een autosnelweg rijdt.

Oorspronkelijk gepubliceerd op 09/04/2005 - 00h00 en geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 21/10/2016 - 14h56
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Snurkers en gesnurk Geüpdatet op 22/01/2007 - 00h00

Snurken is een onderwerp dat sommige mensen doet glimlachen, terwijl het voor anderen iets is wat hun dagelijks leven behoorlijk bemoeilijkt. De lawaaihinder zou voorkomen bij bijna 40% van volwassenen ouder dan vijftig jaar. Wat moeten snurkers en p...

Snurken en slaperigheid veroorzaken ongevallen Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

Nachtelijke ademhalingsstoornissen (snurken) met daardoor slaperigheid overdag verhogen het risico op arbeidsongevallen met 2,2. De resultaten van deze studie zouden moeten leiden tot een betere opsporing van dergelijke problemen teneinde het risico...

Meer artikels