PUBLICITÉ

Wat met de overtollige embryo's?

Gepubliceerd door Claudine De Kock, gezondheidsjournaliste op 23/09/2003 - 00h00
-A +A

Wat gebeurt er met de overtollige embryo's die geproduceerd worden via MBV? De recente problematiek van de embryonale stamcellen plaatst dit 'hete ethische hangijzer' volop in de actualiteit...

PUB

De Amerikaanse Society for Assisted Reproductive Technology (SART) voerde een enquête uit bij de 430 centra voor Medisch Begeleide Voorplanting (MBV) die de Verenigde Staten tellen, om na te gaan hoeveel embryo's ze precies in reserve hebben en wat er daarmee gebeurt. 340 van de 430 centra (80 %) werkten mee aan de enquête. Het gemiddelde aantal eicelpuncties bedraagt er 151 per jaar (tussen 3.202 en 3.208). De enquêteurs telden 396.526 ingevroren embryo's, wat neerkomt op een gemiddelde van iets minder dan 1.000 per MBV-centrum. Dit hoge aantal moet uiteraard gerelativeerd worden op basis van het aantal inwoners van de VS (280,5 miljoen in 2002). 338 van die 340 centra laten hun "klanten" een document ondertekenen dat bepaalt wat er precies gebeurt met de embryo's. Daaruit blijkt dat 88,2 % van de ingevroren embryo's op hun inplanting wachten in de baarmoeder. Een hele geruststelling, want dat is tenslotte toch de taak van de MBV-centra. Het gaat hier om intenties die door de lotgevallen van het leven kunnen veranderen: meervoudige zwangerschap, verslechtering van de gezondheid, scheiding, overlijden, … In theorie blijven er dus iets meer dan 10 % embryo's over die niet bestemd zijn om geboren te worden. - In de eerste plaats wordt +/- 25 % van de embryo's die niet terug ingeplant worden bij de vrouw, gebruikt voor onderzoek. Daarvoor is zowel in de Verenigde Staten als in heel wat andere landen de goedkeuring vereist van een ethische autoriteit. - Tweede mogelijkheid: +/- 20 % ervan wordt gegeven aan een ander koppel. - Derde mogelijkheid: +/- 20 % wordt vernietigd op verzoek van het koppel. - Vierde mogelijkheid: +/- 2 % wordt gebruikt voor de validatie van de MBV-technieken. - Het resterende percentage krijgt geen specifieke bestemming.

De embryonale stamcellen

11.283 menselijke embryo's worden dus gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Toch moeten we dit cijfer relativeren, want een deel ervan overleeft de invriezing niet, en de onderzoekers kiezen ook de "beste" exemplaren voor hun studies. Bovendien moeten, wat de problematiek van de embryonale stamcellen betreft, de ontvroren embryo's het blastocystenstadium bereiken om daarvoor in aanmerking te komen. Dat is bij slechts 25 % het geval. Ook de toegankelijke embryoblast isoleren in dit stadium is geen sinecure. Zo worden op 11.283 voor onderzoek bestemde embryo's slechts 275 embryonale cellijnen geproduceerd, een slaagpercentage van minder dan 2,5 %. Embryonale stamcellen zijn cellen die nog niet gedifferentieerd zijn, d.w.z. die nog geen specifieke vorm en functie hebben. Naargelang de omgeving waarin ze geïnjecteerd worden, gaan ze zich specialiseren in hartcellen, levercellen, zenuwcellen enz. Uit dierenproeven blijkt dat ze een doeltreffende behandeling zouden kunnen vormen tegen de ziekte van Parkinson.

Gepubliceerd door Claudine De Kock, gezondheidsjournaliste op 23/09/2003 - 00h00 De Huisarts nr. 653, 23 juli 2003.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
In-vitrofertilisatie: één embryo volstaat! Geüpdatet op 11/01/2005 - 00h00

De risico's van in-vitrofertilisatie (IVF) zijn vooral het gevolg van het grote aantal meerlinggeboorten. Vandaar dat er meestal maximum twee embryo's teruggeplaatst worden in de baarmoeder. En als men zich nu eens beperkte tot één embryo, om het ris...

Spontane vermindering van meerlingzwangerschappen Geüpdatet op 16/02/2002 - 00h00

Spontane miskramen zijn een natuurlijk fenomeen dat vrij frequent voorkomt tijdens het eerste zwangerschapstrimester. Het risico is nog groter bij een meerlingzwangerschap: sommige embryo's kunnen zich immers ontwikkelen ten koste van andere die dan...

Stress, IVF en zwangerschap: een driehoeksverhouding Gepubliceerd op 04/03/2014 - 14h39

Er komt veel stress kijken bij de processen van medisch begeleide voortplanting. IVF vormt daar geen uitzondering op. Welke impact heeft stress op het succes van deze behandelingen? De wetenschap staat niet stil.

Meer artikels