PUBLICITÉ

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 25/12/2007 - 00h00
-A +A

Een persoonlijkheidsstoornis is een manier van psychisch functioneren die heel negatieve gevolgen heeft voor het leven van de persoon in kwestie. Het gaat niet enkel om kleine psychische afwijkingen, of om gewoonten die ons een beetje hinderen.

PUB

Een persoonlijkheidsstoornis is schadelijjk

Een persoonlijkheidsstoornis is dus een manier van psychisch functioneren die iemands aanpassing aan de mensen rondom hem en aan zijn omgeving grondig in de weg staat. Er bestaan criteria om een persoonlijkheidsstoornis vast te stellen. Die zijn opgenomen in de DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders).

De stoornis of de ontregeling van de persoonlijkheid is van blijvende aard. Het afwijkende gedrag treedt op in ten minste twee van de volgende domeinen: het cognitieve (de gedachten die de patiënt in zichzelf heeft), het affectieve (de emotionele reactie in haar intensiteit, diversiteit, en aangepastheid aan een situatie), het relationele functioneren en de controle van impulsen.

Systematisch en pijnlijk

Deze storingen van het psychische functioneren zijn aanhoudend, hardnekkig en treden op in een groot aantal persoonlijke en sociale omstandigheden. Het gaat niet om een probleem dat maar af en toe optreedt (bijv.: ik ben soms schuchter, of ik gedraag me soms houterig...), maar het keert systematisch weer en de persoon in kwestie kan er zich niet van losmaken.

Die manier van functioneren leidt tot ernstige psychische spanningen of een disfunctioneren in de sociale omgang, op het werk of in andere belangrijke gebieden. Iemand met een ontwijkende persoonlijkheid kan bijvoorbeeld een sociale fobie hebben en zich compleet isoleren of zelfs niet meer in staat zijn om te gaan werken, omdat de angst voor de anderen zo groot is.

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 25/12/2007 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat is een afhankelijke persoonlijkheid? Geüpdatet op 02/01/2008 - 00h00

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. De DSM IV, de internationaal erkende Amerikaanse classificatie van psychische stoornissen, noemt er een tiental. De afhankelijke persoonlijkheid is een van deze stoornissen die vrij veel voorkomt....

Meer artikels