PUBLICITÉ

Wanneer moet u naar de arbeidsgeneesheer?

Gepubliceerd door Dr Catherine Solano op 03/03/2014 - 15h11
-A +A

Een arbeidsgeneesheer heeft als taak om erop toe te zien dat  het werk de lichamelijke of mentale gezondheid van een werknemer niet in het gedrang brengt.

Daarvoor worden consultaties georganiseerd, maar u kunt ook zelf vragen om naar de arbeidsgeneesheer te gaan.

In welke gevallen is het nuttig of zelfs nodig om naar de arbeidsgeneesheer te gaan en wat kan die voor u doen?

PUB

In welke gevallen kunt u een bezoek aan de arbeidsgeneesheer vragen?

Dit medisch bezoek verloopt buiten de georganiseerde consultaties  en kan om verschillende redenen plaatsvinden:

 • U bent lichamelijk of psychisch ziek en wijdt het voor een groot deel aan uw werk.
  De arts kan u dan zeggen of de oorzaak van uw probleem inderdaad in uw werk ligt.
 • Om een beroepsziekte te melden.
  Als u een beroepsziekte hebt, is de arbeidsgeneesheer verplicht om die te melden. Er bestaat een formulier dat door beide partijen moet worden ingevuld.
  Als u informatie wilt over de gevolgen van deze ziekte voor uw baan (bestaat de kans dat u ontslagen wordt? Zal men u in die functie behouden? Zal men u overplaatsen? Van werkpost doen veranderen?)
 • Bij langdurig werkverlet kunt u naar uw arbeidsgeneesheer.
 • Bij werkhervatting na een afwezigheid van meer dan drie maanden kunt u contact opnemen met uw arbeidsgeneesheer voor een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting om bijvoorbeeld de werkpost te veranderen of het weer inpassen in het arbeidsproces te bekijken.
 • U vindt dat er op uw werk een probleem is.

Voor welke vragen moet u bij uw arbeidsgeneesheer zijn?

 • U kunt vragen om uw arbeidsgeneesheer te spreken voor een technisch probleem op de werkplaats.
  Een voorbeeld:
  • Als de wet op het rookverbod niet wordt nageleefd,
  • Als het lawaai op uw werkpost u hindert, of de hygiëne niet is zoals het hoort,
  • Als u permanent reukhinder hebt,
  • Als u vindt dat uw werkpost slecht is afgesteld waardoor u rugpijn en/of spier- en skeletaandoeningen hebt,
  • Als u met niet-aangepast materiaal moet werken,
  • Als u vindt dat de maaltijden in de bedrijfskantine te wensen overlaten en onevenwichtig zijn, enz.
 • U kunt vragen om uw arbeidsgeneesheer te spreken bij een psychisch probleem op uw werk.
  Niet bij een gewoon meningsverschil tussen collega’s natuurlijk, maar bij psychisch of seksueel pestgedrag, als u de werkdruk ondraaglijk vindt of als u vindt dat de werklast te hoog is, enz.
 • U kunt ook gaan praten over aanpassingen aan uw werkpost als u die niet gepast vindt.

Gepubliceerd door Dr Catherine Solano op 03/03/2014 - 15h11

Médecine du travail, vos droits : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2211.xhtml. - Travailler mieux, la santé et la sécurité au travail : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Le-medecin-du-travail.html. - L’inspecteur du travail : http://www.travailler-mieux.gouv.fr/L-inspecteur-du-travail-et-le.html. Service public fédéral santé publique : Mesures relatives à la surveillance de la santé des travailleurs.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoe verlaat u uw bedrijf in schoonheid? Geüpdatet op 27/05/2003 - 00h00

U wilt veranderen van werk? Z'n bedrijf verlaten is niet altijd evident! Geldt voor u het gezegde 'Vertrekken is een beetje sterven', verander dan uw visie en ga ervan uit dat u aan een nieuwe levensfase begint...

Zwanger: welke rechten hebt u op het werk? Geüpdatet op 14/11/2014 - 15h58

Heel veel toekomstige moeders moeten hun zwangerschap maandenlang combineren met hun baan . Het arbeidsrecht is aangepast om hen het dagelijkse leven te vergemakkelijken en de moeder en het kind te beschermen. Een overzicht van de rechten van zwanger...

Arbeidsongevallen: de top tien van gevaarlijkste beroepen Geüpdatet op 30/04/2014 - 12h02

Sommige beroepen zijn gevaarlijker dan andere . Een schrijnwerker zal makkelijker een ongeval krijgen dan een informaticus, dat is een feit. Gelukkig daalt het aantal arbeidsongevallen. Maar wat moet u doen bij een arbeidsongeval en wat zijn de gevol...

Meer artikels