PUBLICITÉ

Waartoe dient het ouderlijk gezag?

Geüpdatet door Dr. Catherine Feldman op 09/06/2015 - 15h46
-A +A

Gebrek aan gezag heeft geen al te goede reputatie: het brengt het beeld over van onbekwame ouders en kinderen die niet in de hand te houden zijn. Maar de term ouderlijk gezag wordt vaak fout begrepen en soms betwist omdat het verward wordt met autoritair gezag.

Wat houdt ouderlijk gezag precies in en waartoe dient het in de opvoeding van een kind?

 

PUB

Wat verstaan we onder gezag?

Het ouderlijk gezag is een juridische term die alle rechten en plichten omvat die ouders krijgen bij de geboorte van hun kind. Dat betekent dat ouders beslissingen kunnen nemen voor hun kinderen en daarbij de belangen van hun kinderen moeten vooropstellen. Het ouderlijk gezag is voor het kind noodzakelijk om te kunnen opgroeien en zich te kunnen ontplooien. Op voorwaarde dat ze er op de juiste manier mee omgaan welteverstaan…

Gezag is uiteraard geen gemoedstoestand. Het is een houding van een ouder tegenover een kind waarbij het kind vanaf de eerste jaren duidelijke regels opgelegd krijgt. Gezag houdt in dat de ouders het kind soms iets moeten kunnen weigeren als dat buiten het kader valt dat ze vooraf hebben uitgewerkt. Goed uitgeoefend gezag veronderstelt dat de ouder, en idealiter de ouders, zeer duidelijk zijn over de grenzen die ze hebben afgebakend voor het kind en uitleggen waarom ze precies die keuze hebben gemaakt.

Gezag vereist een samenhangende en soepele aanpak

Gezag vereist van de ouder een zeer samenhangende aanpak, want het verliest al zijn betekenis als de ouder telkens weer twijfelt aan de grenzen hij zelf heeft afgebakend en toegeeft aan het aandringende kind, of als het kader elke keer zonder reden verandert. Gezag vereist ook soepelheid. Ouders moeten bereid zijn de afgebakende grenzen in vraag te stellen, afhankelijk van het leefkader en de ontwikkeling van het kind. Daar is niets verkeerd mee, op voorwaarde dat de ouder die aanpassing uitlegt aan het kind en er altijd dialoog is, zodat de behoeften van beide partijen duidelijk gemaakt en gerespecteerd worden.

Initialement publié par Dr. Catherine Feldman le 10/06/2003 - 00h00 et mis à jour par Dr. Catherine Feldman le 09/06/2015 - 15h46
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Je kinderen leren gehoorzamen gaat niet vanzelf! Geüpdatet op 04/03/2008 - 00h00

Kinderen die niet gehoorzamen is een nachtmerrie voor de ouders, maar vaak ook voor de andere mensen in hun omgeving. En zelfs voor de kinderen is het feit dat ze geen grenzen hebben beangstigend. Het is dus belangrijk dat ouders hen leren te gehoorz...

Meer artikels