PUBLICITÉ

Waarom moeten we nuchter zijn voor een anesthesie?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 13/10/2017 - 08h46
-A +A

Misschien hebt u al eens een operatie moeten ondergaan.

Dan kent u vast het voorschrift: niet drinken of eten vanaf middernacht de dag voor de operatie.

Maar weet u ook waarom we nuchter moeten zijn voor een anesthesie?

PUB

Anesthesie brengt risico mee op inademing van de maaginhoud

In de loop van een van de etappes van de anesthesie (inleiding, in stand houden van de 'anesthesie of het ontwaken) kan het gebeuren dat de patiënt oprispingen krijgt of zelfs moet braken. Dan bestaat er een serieus risico dat de inhoud van de maag in de longen terechtkomt, waardoor de bronchiën verstopt kunnen raken en het slijmvlies aangetast wordt.

Deze ernstige complicatie werd al beschreven in 1946 door dr. Mendelson. Om dat te voorkomen krijgen patiënten verbod om te eten voor een chirurgische operatie waarbij volledige narcose noodzakelijk is.

6 uur nuchter zijn voor elke anesthesie

Om dit soort ongelukken te voorkomen is een voorschrift uitgevaardigd dat zegt dat patiënten 6 uur voor een geplande operatie nuchter moeten zijn. In geval van een spoedingreep bij iemand die niet nuchter is (of waarvan niet bekend is of hij nuchter is), worden heel specifieke technieken gebruikt om de anesthesie in te leiden.

Dat is ook het geval voor mensen die risicofactoren vertonen.
Over het algemeen beantwoorden de risicofactoren van ongelukken aan alle stoornissen en alle aandoeningen die het ledigen van de maag op de een of andere manier negatief kunnen beïnvloeden:

  • Slikproblemen.
  • Antecedent van maag- of slokdarmoperatie.
  • Ziektes die de gastro-oesofageale reflux in de hand werken ('het zuur', braken) of die de tonus van de sluitspier tussen de slokdarm en de maag vermindert.
  • Zwangerschap.
  • Occlusief syndroom.
  • Diabetes.
  • Obesitas.
  • Roken + alcohol.

Versoepeling van de 6 uur-regel

De regel van 6 uur is een doeltreffende maatregel om deze ernstige complicatie te helpen voorkomen, maar zo lang nuchter blijven kan gepaard gaan met ontregelingen van het metabolisme en ook een psychologische ontregeling. Vooral het tekort aan water en het dorst- en hongergevoel kunnen patiënten parten spelen. Vooral heel jonge kinderen hebben het er moeilijk mee.
Om deze ongemakken gedeeltelijk te verhelpen wordt er in bepaalde gevallen licht afgeweken van de regel. Eten blijft in ieder geval ten strengste verboden, maar het innemen van een "heldere vloeistof" tot 2 uur voor de anesthesie kan wel worden toegestaan.

Onder heldere dranken verstaat men dranken die geen bestanddeeltjes bevatten, geen vet (dus geen melk of zuivel) en geen alcohol: water, koffie, fruitsap zonder pulp, gezoete dranken zonder prik.
Bij kinderen onder de 2 jaar wordt vaak het equivalent van één borstvoeding toegestaan tot 4 uur voor de anesthesie.

Neem hoe dan ook nooit zelf het initiatief. Alleen de arts, de verpleger of de anesthesist zal u zeggen of het in uw geval mogelijk is om dit type drank tot 2 uur voor de anesthesie te drinken!

Initialement publié par Dr. Philippe Presles le 18/03/2008 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 13/10/2017 - 08h46

49e nationaal symposium van de " Société française d'anesthésie-réanimation ", lezing door dr. Nathan N., Règles du jeûne préopératoire, conférences d'actualisation, oktober 2007.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Wie is er bang voor verdoving? Geüpdatet op 23/12/2003 - 00h00

De angst van sommige patiënten om verdoofd te worden, is even groot als de angst die sommige passagiers voelen vóór ze in het vliegtuig stappen. En toch is dit vervoermiddel veel veiliger dan de auto!

Plantenextracten: kijk uit bij anesthesie! Geüpdatet op 21/08/2007 - 00h00

Neemt u producten op basis van planten en moet u een chirurgische ingreep ondergaan? Dan moet u de anesthesist op de hoogte brengen van wat u slikt. Waarom? Omdat fytotherapie en anesthesie niet goed samengaan.

Hartheelkunde op elke leeftijd! Geüpdatet op 25/04/2006 - 00h00

Vandaag is meer dan de helft van de patiënten die aan het hart worden geopereerd ouder dan 70 jaar. Er is een hele lange weg afgelegd als men bedenkt dat deze groep in de jaren '70 amper 3,6% van de kandidaten voor hartheelkunde uitmaakte… En de resu...

Meer artikels