PUBLICITÉ

Waar drinken de jongeren?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 26/01/2011 - 16h05
-A +A

Sinds 10 januari 2010 is de verkoop van alcohol aan minderjarigen strikt gereglementeerd. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid publiceerde onlangs de resultaten van een evaluatie van de nieuwe wetgeving.

PUB

Jongeren en alcohol: wat is nu eigenlijk verboden?

De wet is niet zo ingewikkeld: het is strikt verboden alcohol te verkopen aan wie jonger is dan 16 jaar. Aan jongeren tussen 16 en 18 jaar, mogen alcoholhoudende dranken verkocht worden, maar geen sterkedrank. Sterkedrank is voorbehouden aan meerderjarigen. Toen deze wetgeving van kracht werd, hebben handelaars en eigenaars van horecazaken zich in regel moeten stellen: gedaan met automaten die alcoholhoudende dranken verdelen. Automaten moeten nu voorzien zijn van identificatiesystemen, die de identiteit - de leeftijd dus - controleren van de personen die alcohol willen kopen.

Een studie die ons vertelt waar de jongeren drinken...

De FOD Volksgezondheid voerde een onderzoek uit om de evolutie van de situatie sinds de invoering van de nieuwe wet te kunnen evalueren. De resultaten van deze studie zijn niet alleen interessant voor de overheid, maar ook voor alle ouders! We vernemen bijvoorbeeld dat de kans zeer klein is dat jongeren of kinderen alcohol geserveerd krijgen in horecazaken. Slechts 8% van deze zaken waren tijdens de inspectie in overtreding. Muziekfestivals houden zich minder goed aan de regels: bij 25% van de organisatoren werden inbreuken vastgesteld. Nog eens 25% ging dan weer verder dan de wet voorschrijft. Dit geeft aan dat deze organisatoren niet alleen de wet willen naleven, maar ook inspanningen leveren om incidenten te vermijden, waarvoor sommige organisaties jammer genoeg wel bekend zijn. En dan zijn er nog de jongerenfuiven, die georganiseerd worden door jeugdbewegingen, plaatselijke verenigingen, enz. Hier werden de meeste inbreuken vastgesteld. In bepaalde gevallen was dat doodeenvoudig te wijten aan het feit dat degenen die alcohol verkochten zelf jonger waren dan 18 jaar en zich dus niet goed geplaatst voelden om de identiteit te controleren van 'klanten' van hun eigen leeftijd.

We kennen allemaal de gevaren van alcoholconsumptie bij jongeren. Voor alle ouders is het dus belangrijk dat ze zich ervan vergewissen dat hun kinderen in staat zijn om aan de verleiding te weerstaan als ze naar een feestje gaan waar de kans bestaat dat alcohol wordt geschonken.

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 27/12/2010 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 26/01/2011 - 16h05

Verslag van de FOD Volksgezondheid

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Jongeren en alcohol: de rol van de ouders Geüpdatet op 20/02/2015 - 15h42

Elke week belanden in België 45 jongeren op de spoeddienst van een ziekenhuis omdat ze te veel alcohol hebben gedronken. De vaststelling is alarmerend, maar wat zijn de eigenlijke gevolgen voor deze jongeren? En wat kunnen de ouders doen?

VERSLAVING: EEN KWESTIE VAN BEELD Geüpdatet op 27/01/2002 - 00h00

Het overmatig gebruik van alcohol bij jongeren is een reden van grote bezorgdheid in zeer veel landen waaronder België. Als men weet welk beeld jongeren van alcohol hebben, kan men in een aantal gevallen een preventief beleid voeren.

Hoe over seksualiteit spreken met adolescenten? Geüpdatet op 09/07/2002 - 00h00

In de meeste gezinnen blijft seks taboe: schrik om niet de gepaste woorden te vinden, het juiste ogenblik niet kunnen kiezen of gebrek aan moed... Alle voorwendsels zijn goed om de confrontatie zo lang mogelijk uit te stellen. Maar uw kind heeft beho...

Cholesterol: opvolgen vanaf de puberteit! Geüpdatet op 05/04/2011 - 11h44

Hoe ouder we worden, hoe meer de kans op een te hoge cholesterol toeneemt. Maar hypercholesterolemie is geen typische seniorenkwaal. En te veel cholesterol in de kinderjaren beschadigt ook op jonge leeftijd al geleidelijk de wanden van de bloedvaten....

Meer artikels