PUBLICITÉ

Vrouwen met diabetes hebben een zeer zwak hart

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 17/01/2012 - 12h03
-A +A

Type 2-diabetes is een zeer belangrijke cardiovasculaire risicofactor. Toch zouden er op dat vlak grote verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Vrouwen met diabetes zouden namelijk een veel zwakker hart hebben dan mannen met dezelfde ziekte. Een belangrijk gegeven als het om preventie en follow-up gaat.

PUB

Diabetici lopen een verhoogd cardiovasculair risico

Tot nog toe bestonden er sterke vermoedens dat vrouwen met type 2-diabetes een hoger cardiovasculair risico lopen dan mannen, maar bleef de kwestie omstreden. Een nieuwe analyse doet de balans echter sterk overhellen. In totaal werden 34 studies over het onderwerp grondig geanalyseerd, met in totaal bijna 500.000 patiënten die gedurende 4 tot 36 jaar werden gevolgd! De schadelijke effecten van type 2-diabetes op hart en bloedvaten werden uiteraard bevestigd, met een uitgesproken cardiovasculaire oversterfte bij patiënten met niet-insulineafhankelijke diabetes. Wel blijken er sterke geslachtsgebonden verschillen te zijn als het om het coronaire sterfterisico gaat. Zo lopen vrouwen met diabetes 3,5 keer meer risico dan vrouwen zonder diabetes. Bij mannen is er sprake van een verdubbeling van het risico. Uiteindelijk stijgt bij diabetes het risico op een kransslagaderaandoening met 3,5 bij vrouwen en verdubbelt het bij mannen.

Waarom lopen vrouwen meer risico?

De verklaringen zijn nog altijd hypothetisch. Diabetes zou schadelijker zijn voor de slagaders van vrouwen dan voor die van mannen. De negatieve effecten zouden ook kunnen interfereren met hormoonsubstitutiebehandelingen tijdens de menopauze. Andere hypothese: vrouwelijke hartpatiënten worden minder vaak behandeld dan mannelijke. Dat is echter onomstotelijk bewezen in sommige studies. Wat de oorzaak van deze ongelijkheid tussen de geslachten ook is, het is interessant om ze te kennen en er rekening mee te houden, om de cardiovasculaire preventie bij vrouwelijke diabetespatiënten te versterken.

Initialement publié par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 31/01/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 17/01/2012 - 12h03

Huxley R. et coll., British Medical Journal, 352 : 73-6, 2005.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ