PUBLICITÉ

Vrouwen die een risico lopen op borstkanker: operatie of follow-up?

Gepubliceerd door Hélène Joubert, gezondheidsjournaliste op 15/11/2016 - 11h14
-A +A

Het wegnemen van de borsten - mastectomie - is niet de enige oplossing om het risico op borstkanker te verkleinen bij vrouwen die drager zijn van erfelijke mutaties van het BRCA-gen. Andere te overwegen pistes zijn de preventieve verwijdering van de eierstokken en een strikte follow-up.

PUB

Vrouwen met een groot risico op borstkanker: neem de tijd om na te denken!

Zo’n  5 tot 10% van de borstkankers en 15 tot 20% van de eierstokkankers zijn toe te schrijven aan - intussen goed bekende - erfelijke mutaties van het BRCA 1- en BRCA2-gen. Vrouwen die drager zijn van zo’n gen lopen 40 tot 85% kans om in de loop van hun leven borstkanker te krijgen. Voor eierstokkanker (tubo-ovariële kanker of kanker in de bekkenstreek) bedraagt het risico voor het BRCA 1-gen 40 tot 50% en dat risico neemt toe vanaf het veertigste levensjaar. Voor het BRCA 2-gen bedraagt het risico 10 tot 20%  en neemt het risico toe vanaf het vijftigste levensjaar.

Maar wat deze vrouwen bij wie een of beide mutaties worden vastgesteld heel terecht angst inboezemt, is dat hun gecumuleerd risico om deze beide types kanker in de loop van hun leven te krijgen in de buurt van 90% komt.

Krishna B. Clough, plastisch en oncologisch chirurg in het ’Institut du Sein’ in Parijs: “Er is nochtans geen haast bij om een beslissing te nemen. Het jaarlijkse risico op borstkanker bedraagt gemiddeld 3% (4,28% tussen 44 en 49 jaar, <1% onder de 34 jaar en 1,59% tussen 35 en 39 jaar). Vrouwen hebben dus de tijd die nodig is om na te denken en om het advies van verschillende artsen in te winnen voor ze een beslissing nemen (1)”.

Voordelen van follow-up en vroege screening

De behandelstrategieën voor vrouwen die met zo’n erfelijke mutatie geconfronteerd worden, beperken zich niet alleen tot heelkundige ingrepen. Er kan ook een follow-up worden ingevoerd, in de hoop dat een eventuele kanker vroeg wordt opgespoord. In een vroeg stadium kan de kanker in het gros van de gevallen genezen worden.

Met die piste voor ogen wordt sinds kort behalve de mammografie en de echografie ook standaard beeldvorming via magnetische resonantie (MRI) gebruikt bij het screenen. MRI is een cruciale extra tool omdat de scan in een heel vroeg stadium borsttumoren opspoort die op dat moment met de andere technologieën nog niet op te sporen zijn.

Krishna B. Clough vat het als volgt samen: “Vrouwen die drager zijn van een gemuteerd BRCA-gen en die hun borsten willen behouden, kunnen om de zes maanden een schema van klinische follow-up doorlopen en elk jaar de drie onderzoeken laten doen: een mammografie, een echografie en een MRI”.

In sommige gevallen kan een preventieve hormoontherapie op basis van tamoxifen worden voorgesteld. De beslissing is geval per geval te nemen.

Gepubliceerd door Hélène Joubert, gezondheidsjournaliste op 15/11/2016 - 11h14

(1) Antoniou Am J Hum GEn 2003; (2) Warner 2011 JCO; (3) Rinjsburger JCO  2010. (4) Rebbeck JNCI 2009

Dit artikel kwam tot stand met de medewerking van Krishna B. Clough, plastisch en oncologisch chirurg in het ‘Institut du sein et de l’oncoplastie’ in Parijs. Hij is in Frankrijk en het buitenland bekend als een van de pioniers van de oncoplastische chirurgie.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Genetische screening op het risico van borstkanker Geüpdatet op 20/08/2002 - 00h00

Het is nu mogelijk vrouwen die een hoog risico lopen om borstkanker te krijgen, genetisch te screenen. Tot wie richt de screening zich en hoe wordt daarbij te werk gegaan? We stellen de vraag aan Dr. Marc Espié, oncoloog (of kankerspecialist), docent...

Mammografieën: welk impact hebben de valse positieven? Geüpdatet op 02/09/2015 - 13h08

Zo veel mogelijk screenen op borstkanker om elke borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken en te behandelen: het lijkt logisch, maar dat is het niet. De reden zijn de zogenaamde valse positieven, tests die ten onrechte aangeven dat er kanker aanwezi...

Meer artikels