PUBLICITÉ

Vrouwelijk verlangen, mannelijk verlangen, verzoenbare verlangens

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 24/07/2007 - 00h00
-A +A

In ons artikel van vorige week legde de bekende seksuoloog dr. Catherine Solano de verschillen uit tussen het vrouwelijke en het mannelijke verlangen. Vandaag geeft ze ons aanwijzingen van hoe we die twee kunnen verzoenen.

PUB

Kunnen een man en een vrouw die samen een koppel vormen gelijktijdig op hetzelfde moment

verlangens voelen?
Dr. Catherine Solano: Ja en nee. Twee mensen die al een poosje een relatie hebben, zijn niet meer puur op seks gefocust. Het is niet meer de eerste of enige prioriteit in hun leven. Seksualiteit neemt in de denkwereld van een evenwichtige persoon, toch als die seksualiteit op een gezonde manier ineenzit, per slot van rekening maar een beperkte plaats in. We zijn dus niet urenlang in een dag overgeleverd
aan onze driften, en aangezien onze verlangens wezenlijk verschillen, is het
normaal dat we niet permanent, of zelfs niet vaak, gelijktijdig dat driftmatige seksuele verlangen voelen.

Dit gezegd zijnde, is het wel heel aangenaam om die drang gelijktijdig te voelen. Maar na verloop van tijd komt die begeerte niet meer spontaan op, ze moet worden gecultiveerd. Als je een poos met iemand samen leeft, begin je hem vrij goed te kennen en kun je een sfeer of een gelegenheid creëren die bij hem of bij jezelf begeerte of lustgevoelens opwekt. Sommige vrouwen maken bijvoorbeeld een ontbijt klaar bij kaarsenlicht. Sommige koppels gaan samen een avondje uit, omdat ze weten dat dit hun liefdesleven ten goede zal komen. Andere mensen lezen erotische verhalen om hun interne seksuele energie te stimuleren. Je kunt dat soort lustgevoelens dus wel voeden.

Maar als het altijd dezelfde is die deze seksuele aandrang voelt, en de andere nooit, zorgt dat dan

niet voor problemen?
Dr. Catherine Solano: Als dat probleem zich voordoet, is het meestal wel de man die deze aandrang voelt en niet de vrouw. Zo'n situatie geeft meerdere problemen, en die zijn vooral te wijten aan het feit dat men niet goed begrijpt hoe het andere geslacht functioneert. Sommige vrouwen hebben de indruk dat hij zin heeft om te vrijen, dat hij behoefte heeft aan seks, maar dat die begeerte niet met haar te maken heeft. Wat ze zou willen is een begeerte die meer met de relatie zelf te maken heeft en die minder driftmatig is. Als ze dat gemis uit, krijgt hij misschien de indruk dat hij niet erg geëvolueerd is en een nog te dierlijke kant in zich heeft. Maar je moet ook het voordeel zien van deze eerder mannelijke manier van functioneren, want ze brengt veel energie in het seksuele leven van het koppel. En het is niet omdat een man seksuele driften heeft dat hij zijn vrouw niet graag ziet, of dat hij haar, en specifiek haar, niet begeert.
Sommige mannen hebben de indruk dat hun partner niet meer naar hen verlangt, omdat ze hoofdzakelijk een verlangen 'als reactie op' heeft, en geen driftmatig verlangen. In feite begrijpen ze niet dat haar verlangen een meer relationele vorm van verlangen is, en die is even rijk, want ze zorgt voor diepte in de relatie.
Als beide partijen elkaar aanvaarden zoals ze zijn, maakt dat een relatie veel rijker.
Voortdurend proberen om de andere te veranderen is niet goed. Hij probeert haar zover te krijgen dat ze op een driftmatige manier gaat functioneren, zij probeert hem tot een meer relationele vorm van verlangen over te halen.

Maar ze zijn er allebei toe in staat, op voorwaarde dat geen van beide de andere probeert te veranderen! Een man die ziet dat zijn driftmatige verlangen aanvaard wordt en gewaardeerd, zal zich veel verliefder voelen, en een betere relatie hebben met zijn partner.
Een vrouw die ziet dat haar meer relationele verlangen aanvaard wordt, zal zich veel verliefder voelen en meer naar haar man verlangen...

Onze verlangens zijn dus alles genomen heel goed verenigbaar, maar als men eraan twijfelt, bestaat het gevaar dat we vooral de verschillen gaan benadrukken en beleven in plaats van er de voordelen van te zien.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 24/07/2007 - 00h00 Symposium "Transversales ", prof. Marcel Rufo, dr. Sylvain Mimoun en dr. Catherine Solano, 29 juni 2007.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Meer artikels