PUBLICITÉ

Voeding en beweging

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 13/03/2007 - 00h00
-A +A

In Vlaanderen is bij 201 bezoekers van fitnesscentra een studie uitgevoerd om zicht te krijgen op mogelijke interacties tussen het beoefenen van fitness en veranderingen in het eetpatroon. Spoort fitnessen aan tot een meer evenwichtige voeding of is het andersom en bevordert een verandering van eetgewoonten het beoefenen van een sportactiviteit? Het onderzoek besteedde vooral aandacht aan het dagelijkse verbruik van fruit en groenten.

PUB

Lager BMI dan de gemiddelde Belg

Eerste vaststelling: de gemiddelde BMI van de onderzochte groep ligt iets lager dan die van de gemiddelde Belg (23,13 tegenover 25,1 kg/m2). De verklaring voor dit verschil is heel waarschijnlijk het regelmatig beoefenen van een sportactiviteit.
Het onderzoek legt vervolgens ook significante verschillen bloot tussen mannen en vrouwen op het vlak van motivatie, de frequentie en de duur: 37% van de ondervraagde mannen beweert aan fitness te doen om spieren te kweken. Bij de vrouwen lag dat aantal maar bij 19%. De meeste mannen trekken meer dan twee keer per week naar het fitnesscentrum en zitten in de zogenaamde " onderhoudsfase " (al langer dan zes maanden bezig). Van de vrouwen bevindt een groot deel zich in de zogeheten " initiatiefase ". Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat vrouwen gemakkelijk afhaken in de loop van het eerste semester.

Gezondheid verbeteren

Ook het aspect " gezondheid " staat bovenaan in het lijstje van de beweegredenen.
76,6% van de ondervraagde personen (mannen en vrouwen dooreen) verklaren dat ze ok aan fitness doen om " hun fysieke conditie en hun gezondheid te verbeteren". De onderzoekers hebben de fitnessbeoefenaars in drie categorieën opgedeeld volgens de fase van motivatie waarin ze zich bevinden om iets aan hun eetgewoonten te veranderen:

  • 60,2% bevindt zich in de fase van de " voorbeschouwing" (heeft helemaal geen plannen om zijn eetpatroon te veranderen). Van die groep vindt 33,3% dat hij/zij al een gezonde en evenwichtige voeding heeft en geen behoefte heeft om zijn gewoonten op dat vlak te wijzigen;
  • 17,4% bevindt zich in de fase van " overweging " (plant een verandering van het eetpatroon in de komende zes maanden);
  • het resterende 22,4 % bevindt zich in de fase van " actie " of " consolidering " (is bezig om het eetpatroon te veranderen of heeft dat al gedaan).

Uit het onderzoek blijkt nochtans dat amper 6,5% van de ondervraagde personen de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten en 41,3% de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid fruit eet! Een andere opvallende vaststelling is dat het verbruik van fruit en groenten bij de personen die bezig zijn hun voeding te veranderen, niet significant verschilt van dat van de rest van de groep. Het lijkt er dus op dat het veranderen van de eetgewoonten in de beginperiode niet leidt tot een stijgend verbruik van fruit en groenten.
Een andere belangrijke vaststelling is dat de groep die vindt dat ze al een evenwichtige voeding heeft en geen behoefte voelt om haar eetgewoonten te veranderen, meer fruit en groenten eet dan de meeste andere mensen, maar toch nog altijd onvoldoende.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt ook dat diegenen die meer dan 4 keer per week fitnessen meer groenten eten dan diegenen die deze sport 4 keer of minder per week beoefenen. Deze vaststelling bevestigt andere studies die al hebben aangetoond dat als het niveau van sportactiviteit stijgt, dat ook het geval is met de opname van calorieën. Dat zou zich dan kunnen uiten in een verhoogd verbruik van groenten.
De laatste interessante les die we uit dit onderzoek kunnen trekken: de personen die minder dan zes maanden aan fitness doen, zijn eerder geneigd om iets aan hun eetgewoonten te veranderen of hebben dat onlangs gedaan (fases van overweging of actie) dan diegenen die al langer dan zes maanden bezig zijn. Deze resultaten versterken dus de bestaande opvatting dat we beter tezelfdertijd onze gewoontes rond sport en voeding veranderen dan na elkaar.

De Life2-beurs vindt plaats van 16 tot 18 maart in Paleis 11 van Brussels Expo. Inkom 9 euro, open op vrijdag van 10 tot 21u. en in het weekend van 10 tot 18u. Voor meer informatie: www.life2.be.
Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 13/03/2007 - 00h00 "Fitness en eetgewoonten: een veldonderzoek met leerrijke lessen/Enquête van Jelle Van Cauwenberg en professor Peter Clarys (VUB)", persdossier Life2-beurs, januari 2007.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ