PUBLICITÉ

Vitamine D: essentieel bij de behandeling van osteoporose

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 17/10/2006 - 00h00
-A +A

Op 20 oktober heeft de Werelddag tegen Osteoporose plaats rond het thema "voeding". In dit verband herinneren we eraan dat vitamine D een essentieel element is bij de behandeling van osteoporose, want ze zorgt ervoor dat ons lichaam het calcium kan opnemen uit voeding of uit supplementen. Maar opgelet: een tekort aan vitamine D is niet herstelbaar via voeding, in tegenstelling tot calcium!

PUB

Vitamine D voor gezonde beenderen

De meeste osteoporosepatiënten weten weliswaar dat calcium belangrijk is, maar niet dat vitamine D even belangrijk is voor hun beendergestel.
Vitamine D is namelijk essentieel bij de behandeling van osteoporose, want ze zorgt ervoor dat ons lichaam het calcium kan opnemen uit voeding of uit supplementen. Zonder vitamine D vermindert de calciumopname, waardoor er botresorptie ontstaat en de minerale botdichtheid afneemt, wat dan weer het breukrisico verhoogt.
Vitamine D-tekort is een frequent probleem in België. Slechts weinig producten bevatten vitamine D, in tegenstelling tot calcium: het gaat alleen om enkele vette vissoorten, levertraanolie, ... De grootste bron van vitamine D is de zon.
Overmatige blootstelling aan UVB-stralen is echter af te raden, omdat ze ernstige risico's inhoudt (melanoom). Het is dan ook van cruciaal belang om artsen en patiënten er uitdrukkelijk op te wijzen dat vitamine D-supplementen een absolute noodzaak zijn. Patiënten met vitamine D-tekort moeten minstens 400 IE per dag innemen om hun vitamine D-gehalte op peil te houden.

Osteoporose: vooral bij vrouwen

We maken heel ons leven lang voortdurend bot aan, dat nadien weer afgebroken wordt.
Dit botaanmaak- en -afbraakproces wordt ook botremodeling genoemd. Vanaf de menopauze zijn de botafbraakcellen bij vrouwen actiever dan de botaanmaakcellen.
Daardoor neemt de botmassa geleidelijk af, verliezen de beenderen aan kracht en barsten of breken ze gemakkelijker. Deze aandoening heet osteoporose.
Wereldwijd lijden ongeveer 200 miljoen vrouwen aan osteoporose (630.000 in België). De ziekte komt vaker voor bij postmenopauzale vrouwen, op het ogenblik dat het beschermende effect van de oestrogenen wegvalt. Ook mannen kunnen echter osteoporose krijgen, maar de kans is kleiner.
Eén op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven minstens één osteoporosebreuk.
Osteoporose heeft een grote impact. De ziekte kan de patiënt hulpbehoevend maken, ernstige handicaps en zelfs de dood veroorzaken. Osteoporose verergert snel na een breuk. Vrouwen boven de 45 jaar brengen meer dagen door in het ziekenhuis door osteoporose dan door andere ziekten als diabetes, hartinfarct en borstkanker.

Gepubliceerd door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 17/10/2006 - 00h00 Persbericht "Belgische en internationale specialisten bundelen de krachten tegen vitamine D-tekort, dat de strijd tegen osteoporose bemoeilijkt: een ernstig volksgezondheidsprobleem", Pride, september 2006.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat weet u over vitamine D? Geüpdatet op 21/11/2011 - 11h44

Er is veel te doen om vitamine D . Wat is er zo bijzonder aan? Wat moeten we weten over de eigenschappen en de werking ervan in ons lichaam? We nemen deze allesbehalve gewone vitamine onder de loep…

Osteoporose: wat zijn de risicofactoren? Geüpdatet op 08/02/2010 - 00h00

De voornaamste slachtoffers van osteoporose zijn zoals bekend vrouwen in de menopauze . Nochtans spelen lang niet alleen hormonale factoren een rol in de ontwikkeling van deze botaandoening.

Meer artikels