PUBLICITÉ

De vier manieren om hoofdpijn te hebben

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 29/05/2017 - 15h33
-A +A

Hoofdpijn is schering en inslag. Als het om occasionele hoofdpijn gaat, volstaan aspirine of paracetamol.

Bij acute of chronische hoofdpijn daarentegen moet u een arts raadplegen. In de praktijk zijn er vier gevallen mogelijk.

PUB

Hoofdpijn, noodzakelijk of niet?

Wie heeft nog geen hoofdpijn gehad? En wie heeft om die reden nog nooit aspirine of paracetamol genomen? Zolang de hoofdpijn occasioneel en draaglijk blijft, is er geen reden om een arts te raadplegen, zeker niet als aspirine of paracetamol helpen.

In vier andere gevallen is dat wel noodzakelijk, om een diagnose te stellen en de beste behandeling te kiezen:

 • plots opkomende hevige hoofdpijn,
 • recente hoofdpijn (minder dan 3 maanden geleden begonnen) die steeds erger wordt,
 • aanhoudende hoofdpijn,
 • hoofdpijn die verloopt met aanvallen.

Plots opkomende hevige hoofdpijn, als een donderslag bij heldere hemel

Als de hoofdpijn plots opkomt en ondraaglijk wordt, moet er gevreesd worden voor een spoedgeval en moet u zich onmiddellijk laten opnemen in het ziekenhuis of zelfs de 112 bellen.

Dit soort hoofdpijn kan immers wijzen op een hersenbloeding of een gescheurd hersenaneurysma. In dat geval is er een spoedonderzoek nodig om zo snel mogelijk de diagnose te stellen en de best mogelijke behandeling toe te passen.

Hoofdpijn die steeds erger wordt

Ook dit soort hoofdpijn is een neurologisch spoedgeval. De pijn is relatief recent en wordt steeds erger.

De patiënt moet eveneens zo vlug mogelijk opgenomen worden, om na te gaan of er zich geen proces aan het ontwikkelen is in het hoofd.

Het kan dan gaan om een infectie (hersenvliesontsteking, encefalitis, abces), een ontsteking (flebitis, Hortonse neuralgie) of een tumor (een kanker- of ander gezwel).

Aanhoudende hoofdpijn

De eerste twee scenario's zijn zeldzaam en maken gelukkig slechts 10 % uit van alle gevallen. De derde mogelijkheid is daarentegen zeer frequent (nagenoeg 80 % van de gevallen). Het gaat om aanhoudende hoofdpijn die maar niet overgaat.

In enkele gevallen wordt er een schedeltrauma ontdekt; in dat geval spreken we van posttraumatische hoofdpijn.

Bij deze vorm van chronische hoofdpijn is elk bijkomend onderzoek nutteloos, omdat er toch nooit iets gevonden wordt. Het komt er integendeel op aan de pijn zo snel mogelijk te verzachten, en daarbij is elke doeltreffende oplossing de goede.

Hoofdpijn die verloopt met aanvallen

In dat geval moet u absoluut een arts raadplegen, want het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om migraine. Een migraineaanval duurt van een paar uur tot twee dagen. U hoeft zeker niet nodeloos af te zien. Er bestaan vandaag immers zeer doeltreffende behandelingen.

Uitlokkende factoren zijn onder meer angst, emoties, overspanning, tegenslag en zelfs vreugde.

Ook voeding kan migraine veroorzaken, zoals chocolade, alcohol, melkproducten en sommige exotische producten (het klassieke syndroom van het Chinees restaurant!).

Gaat het niet om een typische migraineaanval, dan zijn er drie andere diagnosen mogelijk: chronische sinusitis, oogstoornissen (vaak door een onaangepaste bril) en nekartrose.

Andere diagnosen zoals aangezichtsneuralgie, trigeminusneuralgie of chronische paroxysmale hemicranie) zijn zeldzamer, maar hun klinische tekens zijn vaak karakteristiek.

De drie juiste vragen

Drie vragen kunnen naar de juiste diagnose en de juiste behandeling leiden:

 • Hoelang hebt u al hoofdpijn?
 • Hoe is de hoofdpijn begonnen?
 • Hebt u constant pijn of bij momenten?

Tot besluit

 • Is uw hoofdpijn plots begonnen of verergert ze voortdurend, dan gaat het om een spoedgeval.
 • Hebt u daarentegen al geruime tijd en voortdurend hoofdpijn, dan gaat het wellicht om spanningshoofdpijn.
 • Hebt u geregeld pijnaanvallen, dan is er waarschijnlijk sprake van migraine.
 • Matige en occasionele hoofdpijn ten slotte hoeft u niet te verontrusten; u kunt ze gerust behandelen met zelfmedicatie!
Initialement publié par Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 09/09/2003 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 29/05/2017 - 15h33

FMC Hebdo nr. 79, 13 juni 2000.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Waarom heb ik hoofdpijn? Gepubliceerd op 29/05/2017 - 15h22

Hoofdpijn hebben is niet meteen synoniem met migraine hebben. Er bestaan heel veel andere redenen waarom we hoofdpijn krijgen. Een woordje uitleg.

Hoofdpijn: migraine of spanningshoofdpijn? Gepubliceerd op 22/06/2016 - 11h03

De term " migraine " wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van hoofdpijn . Maar migraine is een ziekte die beantwoordt aan duidelijk omschreven diagnostische criteria en die verschillen van spanningshoofdpijn . Misschien hebt u af en toe hoofdpijn...

Hoofdpijn? Misschien zijn het de tanden wel! Gepubliceerd op 10/03/2017 - 11h44

Tandpijn kan verschrikkelijk zijn, we weten het allemaal. Maar wist u ook dat onze tanden soms elders in ons lichaam pijn kunnen doen? Sommige tandproblemen kunnen pijn in het hoofd veroorzaken. Een woordje uitleg.

Meer artikels