PUBLICITÉ

Verlegenheid: een domper op affectieve relaties?

Geüpdatet door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 08/01/2013 - 10h56
-A +A

Verlegenheid is een rem op elk type relatie, maar meer nog als het gaat om verleiden.

Verlegen mensen zijn eerder introvert. Ze voelen zich niet op hun gemak bij een groep, ze weten niet waar ze moeten plaatsnemen, ze stotteren als ze het woord moeten nemen, ze blozen, enz.

Dat geeft ook problemen bij het verleiden: verlegen mensen slaan de ogen neer en kunnen iemand anders moeilijk in de ogen blijven kijken... Ze zijn nog minder toegankelijk voor anderen.

Psychiater Karine Peltier legt uit hoe een dergelijk gedrag het leven soms kan vergallen...

 

PUB

Hoe is verlegenheid bij volwassenen te verklaren?

Extreme verlegenheid is meestal te wijten aan een gebrek aan zelfvertrouwen en dat laatste vindt vaak zijn oorsprong in de opvoeding tijdens de kinderjaren. Een kind dat bijzonder streng werd opgevoed zodat het zich niet kon uitdrukken, zal bij het opgroeien "geblokkeerd" raken als het voor anderen komt te staan.

Het gebrek aan zelfvertrouwen kan ook een gevolg zijn van de schrik dat bepaalde situaties die zich in het verleden hebben voorgedaan -waarin men zich verstoten of vernederd heeft gevoeld - zich zouden herhalen.

Alleen al het idee dergelijke situaties opnieuw te beleven, werkt verlammend en heeft tot gevolg dat de persoon in kwestie geen risico's zal nemen.

Waarom zijn bepaalde mensen verlamd als ze iemand willen verleiden?

Een verleidingsrelatieis zeer speciaal door haar gevoelswaarde. Iemand met een ziekelijke schuchterheid vertoont zeer zeker een narcisme (zelfwaardering) op dat niveau.Narcisme is uit meerdere lagen opgebouwd: het lichaam, het intellect, de gevoelens en de seksualiteit.

Als daarbij iets misloopt, verliest de persoon in kwestie het zelfvertrouwen dat hij nodig heeft om zich te laten beminnen. Schuchterheid bij het verleiden kan ook de wijten zijn aan herhaalde mislukkingen in het verleden.

Een vernietigende relatie die het zelfvertrouwen volledig heeft gefnuikt, kan ook een oorzaak zijn van verlegenheid. De verlegenheid kan te wijten zijn aan schrik fysiek (lichamelijk) niet te behagen, met name wegens complexen die teruggaan tot de adolescentie...

Initialement publié par Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist le 24/06/2002 - 00h00 et mis à jour par Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist le 08/01/2013 - 10h56

Stéphanie Griguer, Psychonet Production.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Geld of geen geld, dat is het probleem niet! Geüpdatet op 17/12/2002 - 00h00

Kent u nog het liedje van Roger Withacker 'If I were a rich man'? Dromen we daar allemaal niet van? Waarschijnlijk niet, want het gedrag ten aanzien van geld blijkt sterk te verschillen van de persoon tot persoon.

Lofrede op de verleiding Geüpdatet op 26/01/2009 - 00h00

'Verleiden' betekende oorspronkelijk "van het goede afhouden, van het rechte pad afbrengen, omkopen"... Niet echt positief, vindt u niet? Verleiding heeft nochtans ook goede, zelfs prachtige kanten. En als we ons nu eens zouden buigen over die positi...

Meer artikels