PUBLICITÉ

Veel migrainepatiënten laten zich niet behandelen

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 20/12/2005 - 00h00
-A +A

Migraine kan vreselijk pijnlijk zijn en soms dagenlang duren. Voor de patiënt zit er dan weinig anders op dan in het donker liggen afwachten tot de pijn overgaat. Toch hebben veel patiënten liever stoïcijns hun pijn te dragen dan zich doeltreffend te laten behandelen!

PUB

1/3 van alle migrainelijders raadpleegt nooit een arts, 25 % slechts één keer in hun leven! Zelfs diegenen die wel naar een arts stappen, praten er in heel hun leven gemiddeld slechts met 1,6 arts over. Kortom, van enige "medische shopping" is dus helemaal geen sprake als het over migraine gaat. Wel integendeel: er lijkt sprake te zijn van een soort ontkenning van de ziekte, een rem om zich te laten behandelen.

Maar waarom zo blijven afzien zonder er iets aan te doen?

Migrainepatiënten zijn dikwijls het slachtoffer van sociale stereotiepen, van vooroordelen over hun ziekte. Vaak worden ze als nietsnutten en plantrekkers beschouwd die hun ziekte voorwenden om niet te moeten werken… of geen seks te moeten hebben. Da's zowat het klassieke beeld van migraine: als excuus om inspanningen te vermijden. Migrainelijders zouden in die visie dus de tegenpool zijn van dynamische levensgenieters. Welnu, dat klopt totaal niet! Het verbazende is dat personen die met dergelijke misvattingen te maken krijgen, geneigd zijn om ze zelf te gaan geloven en op eigen rekening te schrijven, bewust of onbewust. Een voorbeeld: als ik een vrouw ben en de maatschappij het idee uitdraagt dat vrouwen minder goed zijn in wiskunde dan mannen, zal ik niet gemotiveerd zijn om wiskunde te gaan studeren om een nieuwe Einstein te worden, ook al ben ik een wiskundekrak op school. Ik denk namelijk onbewust dat ik daar te weinig talent voor heb, ook al ben ik een echt genie! Idem voor migraine: zelfs als ik vreselijk veel pijn heb, denk ik dat ik overdrijf en de luiwammes uithang. Dat ik maar moet wachten tot het overgaat en doen alsof er niets aan de hand is! Vandaar dat veel migrainepatiënten nooit een arts raadplegen, precies om niet met die vooroordelen geconfronteerd te worden! Gevolg: hun leed duurt voort, en dat terwijl er vandaag uiterst doeltreffende middelen bestaan! Wat moeten we dan concreet doen? De stereotiepen zijn zo diep verankerd in ons onderbewustzijn dat we ze moeilijk zomaar overboord kunnen gooien. Er is een grondige mentaliteitswijziging nodig, en zoiets vergt tijd. Het minste wat we kunnen doen, is een migrainelijder aanmoedigen om er iets aan te doen, ook al beschouwt hij of zij dat als een luxeprobleem. Maar doet het net geen deugd om zich af en toe eens een luxe te veroorloven?

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 20/12/2005 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoofdpijn: migraine of spanningshoofdpijn? Gepubliceerd op 22/06/2016 - 11h03

De term " migraine " wordt vaak gebruikt bij het beschrijven van hoofdpijn . Maar migraine is een ziekte die beantwoordt aan duidelijk omschreven diagnostische criteria en die verschillen van spanningshoofdpijn . Misschien hebt u af en toe hoofdpijn...

Migraine: behandelingen en oplossingen! Gepubliceerd op 31/03/2017 - 10h02

Migraine is geen levensbedreigend risico voor de patiënt, maar het kan zijn leven wel danig verzuren, zeker als de pijn chronisch wordt . Wat zijn de natuurlijke behandelingen en geneesmiddelen om migraineaanvallen te voorkomen en te bestrijden?

Vanavond niet schat, ik heb migraine! Geüpdatet op 20/12/2005 - 00h00

Migraine wordt beschouwd als hét excuus bij uitstek om geen seks te moeten hebben. Daarachter gaat ook het idee schuil dat vrouwen die vaak migraine hebben, seksueel geremd zijn en van hun migraine profiteren om minder vaak te moeten vrijen met hun p...

Acht vragen over migraine Geüpdatet op 02/05/2011 - 15h36

Migraine is een heel pijnlijke aandoening die in het dagelijks leven een echte handicap kan zijn. Wat moet u over migraine weten en wat zijn de kenmerken van deze hoofdpijn? Hieronder vindt u acht vragen en antwoorden over migraine …

Meer artikels