PUBLICITÉ

VDB en de kinesisten

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 02/03/2002 - 00h00
-A +A

Minister Vandenbroucke heeft gereageerd op de vragen van de burgers (en kiezers) naar aanleiding van de maatregelen die werden genomen in de sector van de kinesitherapie.

PUB

De antwoorden vindt u in een lang communiqué dat op zijn website (zie verder) werd gepubliceerd.Hij onderstreept eerst dat het de bedoeling is de uitgaven in de gezondheidszorg te verlagen, maar dat nog niets werd beslist. Het gaat enkel om voorstellen.

Het aantal sessies zal worden verlaagd tot 18 voor gewone aandoeningen, zoals bijv. een blokkade van de halswervels. Bij verdere sessies zal de terugbetaling verminderen. De huisarts kan dus tweemaal 9 sessies voorschrijven. Opgelet, dit geldt enkel voor aandoeningen die ambulant worden behandeld bij de kinesitherapeut of thuis, en niet voor behandelingen in het ziekenhuis en evenmin voor programma's van functionele revalidatie of ernstige aandoeningen.

Als de patiënt hetzelfde jaar nog een andere ziekte krijgt, kan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds nog hoogstens tweemaal 18 sessies goedkeuren.

Ernstige aandoeningen vallen niet onder die beperkingen, maar de lijst, de zgn. E-lijst, zal worden gewijzigd volgens de adviezen van een comité van experts dat ermee wordt belast de lijst te herzien. Opnieuw, er werd nog niets beslist.

De terugbetaling van de kinesitherapie in het ziekenhuis zal worden "versoepeld", vooral na een heelkundige ingreep. Het is de bedoeling de kosten van de kinesitherapie te integreren in de dagprijs die door de ziekteverzekering wordt terugbetaald voor elke ligdag in het ziekenhuis.

De zgn. "comfortkinesitherapie", een uitdrukking die de minister tegen de borst stuit, zal uiteraard de grote verliezer zijn. De minister wil immers de terugbetaling van een "behandeling die haar waarde niet heeft bewezen", verlagen.

Ook de perinatale kinesitherapie zal als verliezer uit de bus komen: er zullen slechts 9 in plaats van 15 sessies worden terugbetaald. De "jonge" aanstaande moeder zal dus zelf meer moeten oefenen.

De bejaarden daarentegen zullen er wel bij varen: technieken van "gangrevalidatie" zullen worden terugbetaald. De nadruk zal worden gelegd op de autonomie van de bejaarden.

De duur van een sessie wordt bepaald op 30 minuten (waarvan 20 effectief voor de patiënt) voor de "grote" prestaties en 15 minuten (waarvan 10 effectief voor de patiënt) voor de "kleine" prestaties.

Het kinesitherapiedossier wordt verplichtend. De kinesist zal een dossier moeten bijhouden, net zoals de artsen. De kinesisten zullen jaarlijks een extra forfaitaire vergoeding krijgen.De tarieven en het remgeld veranderen niet.

Te veel kinesisten! Dat is het besluit van de minister die zich verplicht zal zien om samen met Minister Aelvoet het aantal kinesisten "op de markt" te verlagen als de communautaire instanties geen maatregelen nemen... Door lottrekking? Mogelijk zullen de studenten zich reeds laten ontraden door de bovenvermelde maatregelen.Net zoals de artsen zullen de kinesisten dus een zware tol moeten betalen om het tekort in de sociale zekerheid te beperken. De toekomst zal leren of die beperking van prestaties niet zal resulteren in hogere kosten in termen van invaliditeit en ziekenhuisopname. In dit geval zal de balans voor de volksgezondheid en het budget zeer negatief zijn. Wordt vervolgd...

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 02/03/2002 - 00h00 Website van Minister F. Vandenbroucke: http://www.vandenbroucke.fgov.be
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Te veel kinesisten? Geüpdatet op 03/02/2002 - 00h00

De minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke heeft de kinesisten tegen zich in het harnas gejaagd. In een persmededeling kondigt hij een grondige hervorming van de kinesitherapie in België aan

Zelfmoord in Vlaanderen neemt toe Geüpdatet op 28/01/2003 - 00h00

Zelfmoord is een probleem dat iedereen aanbelangt. Eind vorig jaar heeft Vlaams Minister van Volksgezondheid Mieke Vogels in Antwerpen 900 personen bijeengebracht om daarover te discussiëren.

Meer artikels