PUBLICITÉ

Van nicotine tot wiegendood

Gepubliceerd door INPES. Tabac Actualités n° 30, oktober 2002 : Bewerking: Dr. Philippe Burton op 07/01/2003 - 00h00
-A +A

Dankzij de voorlichtingscampagnes om baby's op hun rug te slapen te leggen komt wiegendood veel minder vaak voor. Toch bestaat er nog geen klaarheid over alle factoren die hier de hand in kunnen hebben.

PUB

De eerste doeltreffende maatregelen

De jongste tijd komt er meer duidelijkheid over de rol die het roken van de moeder tijdens de zwangerschap hierin speelt.Wiegendood is een drama, maar helaas geen zeldzaam drama. In geïndustrialiseerde landen zoals het onze, schatte men tien jaar geleden dat één tot drie op de 1.000 borelingen hiervan het slachtoffer werd. Anders gezegd, jaarlijks stierven 250 ogenschijnlijk gezonde baby's aan wiegendood.Diverse oorzaken werden naar voren geschoven, maar vooral één maatregel werd op grote schaal gepromoot om dit cijfer te doen dalen: de baby op zijn rug of zelfs op zijn zij laten slapen. Deze voorlichtingscampagnes die door vroedvrouwen en kinderverzorgsters werden verspreid, hadden een opmerkelijk gunstig effect. Tegenwoordig is de kindersterfte te wijten aan wiegendood teruggevallen tot ongeveer 50 gevallen per jaar, dus 5 maal minder dan 10 jaar geleden!

Tabak wellicht medeschuldig

Ook al heeft het slapen op de rug deze vorm van kindersterfte fors teruggedrongen, toch is nog niet alles opgehelderd over de factoren die hier een doorslaggevend aandeel in hebben. Vandaag zijn het de neurobiologen die een stelling aandragen die voor een stuk een proces kan helpen verklaren, waarbij ongetwijfeld zeer vele factoren betrokken zijn. Deze stelling berust op de ontdekking van een groep hersenreceptoren die gevoelig zijn voor nicotine. Ze bevinden zich in een zone die de ademhaling controleert en ook betrokken is bij het ontwaken tijdens de slaap. Dit ontwaken kan een vitale reflex zijn die uitgelokt wordt als reactie op een tekort aan zuurstof. Dit tekort is op zijn beurt het gevolg van een ademonderbreking of een hindernis in de luchtwegen.Dit verschijnsel van "korte ontwaakperiodes" is al veelvuldig beschreven bij volwassen die aan een slaapapnoesyndroom lijden. Hier gaat het om soms vrij lange ademonderbrekingen. Bij een belemmering in het normale verloop van dit proces zal de hypoxie (zuurstoftekort) snel toenemen en leiden tot ademstilstand, al gauw gevolgd door de dood. Deze onderzoekers hebben nu aangetoond dat stoornissen in dit reflexmatige proces kunnen voortvloeien uit een voortdurende stimulatie van deze receptoren tijdens de zwangerschap. Het is de nicotine die via de bloedbaan naar de hersenen van de foetus wordt gevoerd, die voor deze stimulatie verantwoordelijk is.Het komt er dus op neer dat een baby van een moeder die rookt, minder goed zou kunnen reageren op een hypoxie. Een dergelijke baby zou dus meer dan andere blootgesteld zijn aan het risico op wiegendood. Een extra argument dus om zwangere vrouwen aan te sporen het roken te laten en om passief roken in hun omgeving te voorkomen.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Burton op 07/01/2003 - 00h00 Proceedings of the National Academy of Sciences. 10 september 2002.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wiegendood: de risicofactoren zijn veranderd! Geüpdatet op 07/02/2006 - 00h00

Sinds de grootschalige preventiecampagnes die ouders aanraadden om hun baby op zijn rugje te leggen, is het aantal gevallen van wiegendood gedaald. Maar opgelet: de oorzaken zijn ondertussen veranderd, waardoor er nieuwe risicofactoren zijn ontstaan:...

Wiegendood: een zenuw kan de oorzaak zijn... Gepubliceerd op 25/05/2014 - 19h25

Wiegendood is nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen jonger dan één jaar en specialisten stellen talrijke vragen. Bovendien is wiegendood moeilijk te voorkomen. De ontdekking dat een zenuw betrokken zou kunnen zijn, opent echter nieuwe...

Meer artikels