PUBLICITÉ

Vaccins: een afweging tussen individuele vrijheid en volksgezondheid

Gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/04/2013 - 21h02
-A +A

Een koppel werd onlangs veroordeeld omdat het weigerde zijn kind te laten inenten tegen poliomyelitis (kinderverlamming).

Of hoe er een afweging moet worden gemaakt tussen de vrijheid van de patiënt en de bescherming van de volksgezondheid…

PUB

Het vaccin tegen polio: algemeen verplicht

Sinds 2002 heeft elke patiënt het recht om een medische behandeling te weigeren als hij dat wenst of als hij vindt daarover niet correct te zijn geïnformeerd.

Een recent vonnis relativeert echter dat recht wanneer de bescherming van de volksgezondheid, met name via de toediening van vaccins, erdoor in het gedrang komt.

De zaak deed zich voor in Mons (Bergen). Een ouderpaar dat zijn kind niet had laten vaccineren tegen poliomyelitis, werd in 2011 vrijgesproken. Hun advocaat had daarbij de vrijheid van de patiënt ingeroepen om het vaccin te weigeren. De ouders zijn namelijk van oordeel dat het risico’s inhoudt op ernstige bijwerkingen, en twijfelen zelfs aan de doeltreffendheid ervan.

Le Soir kondigde echter afgelopen zaterdag aan dat diezelfde ouders in beroep dan toch veroordeeld zijn.
#E#Voor de rechtbank weegt de keuzevrijheid van de ouders immers niet op tegen de bescherming van de volksgezondheid van de Belgen in het algemeen.

 

Vaccins: persoonlijke bescherming of bescherming van de algemene bevolking?

Over het nut van vaccins woeden er vandaag heel wat polemieken. Het gaat dan ook om een gevoelig onderwerp…

Geneeskundig gezien is een vaccin een beetje een droom: een behandeling die ziekten te snel af is nog voor ze de kop opsteken. Wat kun je nog meer willen?

Het probleem is nu net dat vaccins worden toegediend aan mensen van wie het niet zeker is dat ze de ziekte daadwerkelijk zullen krijgen. Bovendien zijn ze zoals alle behandelingen niet zonder bijwerkingen. Die moeten nu eenmaal aanvaard worden als tol voor de bescherming tegen een ziekte die misschien evengoed uitblijft.

 

Als men echter heel de bevolking wil vaccineren, dan is dat omdat het vaccin niet alleen de ingeënte persoon beschermt, maar ook de volledige samenleving waarin hij of zij leeft…

Zo kan iemand die gevaccineerd is tegen kinkhoest de ziekte niet oplopen maar ook niet overdragen.
Als men er dus in slaagt om een groot deel van de bevolking in te enten, kan kinkhoest zich niet langer verspreiden en is iedereen ertegen beschermd, ook wie niet gevaccineerd is, zoals zuigelingen.

Het voorbeeld van kinkhoest is niet zomaar toevallig gekozen, want de ziekte maakt in onze contreien nog altijd slachtoffers bij baby’s die te jong zijn om het vaccin te krijgen.

#E#Conclusie: de ouders zijn in cassatie gegaan, dus kan de zaak nog een heel andere wending krijgen. In afwachting herinnert de rechter er ons aan dat de patiëntenrechten weliswaar moeten worden beschermd, maar niet absoluut zijn

 

Post gepubliceerd door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 02/04/2013 - 21h02
Ce billet fait partie du blog : Blog van de redactie
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Laat uw baby inenten! Geüpdatet op 24/02/2004 - 00h00

Vaccins betekenden een fantastische doorbraak in de geneeskunde. Ze beschermen onze lieverds namelijk tegen tal van ernstige of zelfs dodelijke ziekten.

Vaccins zijn nuttig! Geüpdatet op 13/01/2004 - 00h00

De Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde is voorstander van de preventie van ernstige ziekten bij kinderen en lanceert een grootschalige nationale sensibiliseringscampagne om baby's te laten inenten.

Meer artikels