PUBLICITÉ

Type 2 diabetes: inhaleerbare insuline is doeltreffend

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/08/2006 - 00h00
-A +A

Het evenwicht van de glycemie is essentieel in de behandeling van type 2 diabetes die niet insulineafhankelijk is. Als orale antidiabetica niet volstaan, kan het noodzakelijk zijn om een beroep te doen op subcutane injecties van insuline. Deze toedieningswijze ligt niet voor de hand, maar dat probleem zou opgelost kunnen worden door middel van een praktisch alternatief dat net zo doeltreffend is: de inhalatie.

PUB

Insulineresistentie en cardiovasculaire verwikkelingen

Insulineresistentie treedt progressief op en is gedeeltelijk te wijten aan een overmaat aan buikvet en een veel te groot gebrek aan lichaamsbeweging. Om de resistentie aan de werking van insuline te bestrijden en een normale glycemie te behouden (het suikergehalte in het bloed), verhoogt de pancreas de productie van insuline. Maar op lange termijn, na enkele jaren en vaak om genetische redenen, is de capaciteit van de pancreas niet groot genoeg meer. Er treedt een insuline-intolerantie op en een glycemie die in nuchtere toestand lichtjes verhoogd is. De volgende stap is het optreden van type 2 diabetes.
In dat geval kan het noodzakelijk zijn een beroep te doen op diabetesgeneesmiddelen.
Sommige van die geneesmiddelen bestrijden de insulineresistentie, andere stimuleren de productie van insuline. Diabetes is een ziekte die zich snel ontwikkelt en de behandeling van de aandoening vereist vaak de combinatie van verschillende orale geneesmiddelen tegen diabetes en het toedienen van insuline.

U moet weten dat de behandeling van diabetes een noodzaak is, net zoals het heel strikt opvolgen van de voorgeschreven behandeling. Wanneer de diagnose gesteld wordt, heeft iemand met type 2 diabetes een levensverwachting die twaalf jaar korter is dan die van iemand die niet aan diabetes lijdt. De ernst van de ziekte heeft te maken met de cardiovasculaire verwikkelingen. Iemand met diabetes die bijvoorbeeld nooit een coronaire aandoening had, heeft hetzelfde risico op een infarct dan iemand zonder diabetes die wel een coronaire aandoening had. Daar komt nog bij dat de aandoening bij mensen met diabetes vaak ernstiger is en een minder goede prognose heeft.
De behandeling van diabetes moet agressief zijn om een strikte controle van de glycemie te bekomen, maar de behandelende arts moet ook rekening houden met het geheel van cardiovasculaire risicofactoren.

Geïnhaleerde insuline

De toediening van insuline gebeurt meestal via subcutane of onderhuidse injecties. Inspuitingen toedienen ligt niet voor de hand, het is iets wat je moet leren. Daar komt nog bij dat veel patiënten er niet van houden om zichzelf injecties toe te dienen. Om die redenen werd inhaleerbare insuline bedacht. Aanvankelijk ging het om insuline voor de behandeling van type 1 diabetes (insulineafhankelijke diabetes), maar de nieuwe toedieningswijze kan meer dan interessant blijken bij alle gevallen van diabetes.
Men moest enkel nog uitzoeken of deze nieuwe vorm van insuline echt doeltreffend was bij de behandeling van type 2 diabetes.
Het onderzoek in kwestie werd uitgevoerd bij 300 patiënten met type 2 diabetes.
Ze werden onderverdeeld in drie groepen. Sommige patiënten kregen inhaleerbare insuline, anderen orale antidiabetica en een derde groep kreeg beide.
Twaalf weken later konden de auteurs besluiten dat insuline toegediend in inhaleerbare vorm perfect in staat was de glycemie te verbeteren. Bovendien werd die insuline heel goed verdragen.

Als de toediening van insuline noodzakelijk is kan inhaleerbare insuline als eerste behandeling toegediend worden aan bepaalde patiënten met type 2 diabetes, zo kan de stelling van de auteurs samengevat worden.

Gepubliceerd door Dr. Philippe Presles, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste op 15/08/2006 - 00h00 Rosenstock J. et coll., Ann. Int. Med., 143 : 549-558, 2005.
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Insulinepompen: van zeer groot nut bij diabetespatiënten Geüpdatet op 06/05/2002 - 00h00

Insulinepompen zijn kleine toestellen die continu een bepaalde hoeveelheid insuline toedienen. Meerdere studies tonen aan dat ze de controle van de glycemie (bloedsuikerspiegel) verbeteren met een lagere dosis insuline. Insulinepompen worden enkel to...

Diabetes en insulinepomp: hoe en wat Gepubliceerd op 23/11/2012 - 11h08

Een insulinepomp dient continu insuline toe onder de huid en bootst op die manier de werking van de pancreas na. Met het apparaat kan ook tijdelijk extra insuline worden toegediend al naar gelang van de behoefte van de patiënt (maaltijd, lichamelijke...

Meer artikels