PUBLICITÉ

Tuberculose : terugkeer van een oude ziekte

Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 08/03/2003 - 00h00
-A +A

Sedert enkele dagen horen we alsmaar meer spreken over tuberculose, een ziekte waarvan we dachten dat ze reeds lang vergeten was, maar die niet volledig verdwenen is. Net zoals lepra is tuberculose een ziekte die samenhangt met armoede. Dat er weer meer wordt gesproken over tuberculose, heeft voor een groot deel te maken met de aidsepidemie.

PUB

Tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie, de Kochbacil of BK. Op het moment van de besmetting kan het zijn dat het lichaam vrij machteloos staat tegenover de onbekende agressor. Als de verdedigingsmechanismen van het lichaam tekortschieten, beginnen de bacillen zich te vermenigvuldigen. De bacterie is veeleisend. De plaats waar ze zich schuilhoudt, hangt sterk af van de wijze van overdracht. Bij de mens gebeurt de overdracht enkel via de lucht. Bij de mens komt tuberculose van de longen dan ook het meest voor. Vroeger, toen het vee minder goed werd gecontroleerd, kon de mens ook worden besmet door voedsel, met name melk, met tuberculose van het maag-darmkanaal als gevolg.

Ziekte ten gevolge van armoede

Tuberculose is een frequente infectieziekte in arme landen. Het is dan ook geen wonder dat tuberculose wordt teruggevonden bij immigranten die tegen hun wil in gesloten centra verblijven, zoals het centrum van Vottem. Dat is ook het geval in gevangenissen zoals in die van Gent.Minstens één vijfde van het personeel dat werkzaam is in het centrum van Vottem, is positief gebleken. Dat betekent niet dat ze tuberculose hebben opgelopen, maar wel dat ze in contact zijn geweest met de tuberkelbacil.Als men tuberculose oploopt, blijft men er over het algemeen levenslang drager van. Maar dat betekent nog niet dat de ziekte steeds actief is. De ziekte wordt opnieuw actief als het lichaam verzwakt. Slechts 10% van de personen die met BK worden besmet, zal ooit een actieve ziekte doormaken (de helft vlak na de infectie).

Behandeling en preventie

Gelukkig beschikken we over doeltreffende antibiotica, die de ernst van de ziekte weliswaar verminderen, maar ze niet uitroeien. Sommige kiemen zijn resistent geworden tegen een groot aantal tuberculostatica. De resultaten van vaccinatie zijn nogal wisselend, en bij volwassenen blijft vaccinatie omstreden. Het vaccin is doeltreffender bij kinderen, maar veroorzaakt niet te verwaarlozen bijwerkingen.Het vaccin wordt geïnjecteerd in de arm (of een andere verborgen plaats), in de dermis (of lederhuid). Op de plaats van injectie verschijnt een knobbel. Daarop ontstaat geleidelijk een blaasje dat uiteindelijk openspringt met vorming van een krater die nog enige tijd vocht zal afgeven. De heling duurt over het algemeen één maand.De indicaties voor vaccinatie in België zijn zeer beperkt.In geval van een negatieve intradermoreactie (screeningtest) en als er geen litteken van vaccinatie is, kan vaccinatie in overweging worden genomen bij :

  • geïmmigreerde kinderen jonger dan 5 jaar die vaak of definitief terugkeren naar hun land van oorsprong, als daar een hoge prevalentie van tuberculose is ;
  • personen die enige tijd in nauw contact zijn met de bevolking in landen waar men veel kans loopt om resistente tubercobacillen op te lopen ;
  • de personeelsleden van ziekenhuisdiensten waar patiënten met tuberculose met multiresistente kiemen worden behandeld.
Gepubliceerd door Pierre Dewaele, wetenschappelijk journalist op 08/03/2003 - 00h00 Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) http://www.vrgt.be
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Het BCG-vaccin: waar blijft het? Geüpdatet op 12/10/2015 - 14h44

De inenting tegen tuberculose of de BCG-vaccinatie (afkorting van Bacillus Calmette-Guérin) is in België niet verplicht. Het vaccin is trouwens maar te krijgen als de apotheker het invoert. Maar de inenting wordt wel nog altijd aangeraden in specifie...

Nieuwe uitbarsting van tuberculose Geüpdatet op 30/03/2004 - 00h00

Tuberculose komt weer vaker voor in onze westerse landen, waar deze ziekte nochtans praktisch verdwenen was. 24 maart was de Werelddag van de Tuberculose en dus een ideale gelegenheid om een balans op te maken.

Het BCG-vaccin tegen tuberculose: hebt u het nodig? Geüpdatet op 22/09/2014 - 09h55

Tuberculose komt in België weinig voor. Maar de ziekte bestaat nog en ze is gevaarlijk. Het vaccin tegen tuberculose heeft de ziekte sterk teruggedrongen, maar de inenting wordt vandaag alleen nog in enkele heel specifieke gevallen aangeraden. Hebt u...

Tuberculose: wat u moet weten Geüpdatet op 08/10/2002 - 00h00

Tuberculose is een besmettelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, de Koch-bacil. De frequentste vorm is longtuberculose, maar de bacterie kan nog vele andere organen aantasten.

Meer artikels