Tinnitus: leren leven met oorsuizen!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste op 02/06/2017 - 14h28
-A +A

Tinnitus is een weinig gekend symptoom, dat door verschillende factoren kan veroorzaakt worden en waarvoor een behandeling wordt gestart die voor de ene persoon anders kan zijn dan voor een andere.

Hoe dan ook moet een persoon die last heeft van oorsuizen, d.i. het horen van een geluid zonder dat er een externe geluidsbron is, onmiddellijk een NKO-arts raadplegen.

Tinnitus of oorsuizen is een veel voorkomende kwaal, zonder veel erg in de meeste gevallen, maar wanneer het niet wordt verdragen, wordt het zeer belemmerend.

PUB

Tinnitus of oorsuizen, een wijdverspreid probleem

Tinnitus staat voor gegons of fluiten in de oren en wordt gewoon ook oorsuizen genoemd.
Deze geluiden kunnen zacht of hard zijn naargelang de persoon. Het geluid kan met tussenpozen optreden of voortdurend aanwezig zijn.
Het gaat soms gepaard met gehoorverlies, of hyperacusis (verhoogde gehoorscherpte).

Elk jaar raadplegen zo'n 10.000 tot 15.000 Belgen een arts naar aanleiding van tinnitus (oorsuizen) maar het aantal mensen dat aan deze aandoening lijdt, wordt geschat op honderdduizenden. Dit symptoom met een mysterieuze origine zou door verschillende factoren veroorzaakt worden en de behandeling ervan staat nog in de kinderschoenen.
Mensen met tinnitus mogen echter de moed niet verliezen en streven naar een persoonlijke oplossing.

Tinnitus, een zeer subjectief symptoom

Het is belangrijk te begrijpen dat dit symptoom uiterst subjectief is en enkel door de patiënt wordt ervaren.

Men schat dat 25% van de personen met oorsuizen regelmatig een arts raadplegen voor dit probleem, terwijl 75% erin slagen om het geluid te verdragen of er zelfs geen aandacht meer aan te schenken. 

De patiënt hoort een geluid van slechts enkele decibels hoewel er geen externe geluidsbron is; het geluid kan niet vastgesteld of gemeten worden door de NKO-arts. De hinder die wordt veroorzaakt, kan enkel door de patiënt zelf worden beoordeeld. De belangrijkste rol van de arts bestaat erin de tolerantie voor de tinnitus te verhogen, de patiënt te helpen om het geluid te verdragen, te aanvaarden en uiteindelijk te vergeten.

De weerslag van een 'slecht verdragen' tinnitus kan immers een grote handicap vormen: concentratiemoeilijkheden, slapeloosheid, angst en zelfs depressie.

Initialement publié par Isabelle Eustache, bewerkt door C. De Kock, gezondheidsjournaliste le 20/06/2006 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidjsournaliste le 02/06/2017 - 14h28

France acouphènes, www.france-acouphenes.org.

Bekijk dit artikel
PUB
Lees ook
Oorsuizen: er bestaan oplossingen Gepubliceerd op 27/03/2017 - 10h21

Oorsuizen, een fenomeen dat gekenmerkt wordt door het horen van 'abnormale' geluiden, is voor velen een relatief onbekend verschijnsel, zelfs voor de mensen die er het slachtoffer van zijn. Een stand van zaken over een aantal heersende opvattingen… d...

Oorsuizingen: mijn oren fluiten Gepubliceerd op 14/03/2017 - 09h35

Ruis, bromtonen, fluittonen... Naar schatting één op de tien mensen heeft last van oorsuizingen . Deze 'parasitaire' of fantoomgeluiden zijn niet afkomstig van een externe geluidsbron. Maar ze zorgen wel voor groot ongemak.

Gehoor: wanneer dreigt er gevaar? Gepubliceerd op 02/06/2017 - 14h17

Sommige gehoorstoornissen zijn goedaardig, terwijl bij andere gehoorproblemen snel een arts geraadpleegd moet worden om blijvende schade te voorkomen. Maar welke problemen zijn dat dan en hoe moet je reageren? Specialisten in de showbusiness en aanve...

Oorsuizen, spookgeluid in de oren Gepubliceerd op 05/04/2017 - 16h13

Zo'n 10 tot 20% van de bevolking heeft last van geruis of fluittonen in het oor: ze lijden aan oorsuizen . Vaak verdwijnen de geluiden vanzelf, maar ze kunnen ook aanhouden en ondraaglijk worden.

Meer artikels