PUBLICITÉ

Tien tips voor ouders voor een geslaagde terugkeer naar school

Geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 26/08/2016 - 09h33
-A +A

Na de ontspanning tijdens de vakantie, is de terugkeer naar school soms een hele schok.
Zorg ervoor dat het hele gezin zich zo snel mogelijk opnieuw houdt aan de juiste levenshygiëne en aan gezonde voedingsgewoonten, zodat iedereen opnieuw kan wennen aan een rustig schoolritme.

Enkele tips om uw gezin te briefen.

PUB

Voldoende slapen met het oog op goede schoolresultaten

Naast sloomheid en sufheid, is slaapgebrek slecht voor de schoolresultaten. Het aantal kinderen dat te kampen heeft met een onvoldoende hoeveelheid slaap gaat echter steeds crescendo. De belangrijkste oorzaak daarvan is de tijd die voor het televisie- en computerscherm doorgebracht wordt! Onze kinderen komen 's anderendaags vermoeid en verstrooid op school aan en hebben bijgevolg enorme concentratieproblemen.
De ouders, ongerust omwille van de slechtere resultaten, hebben al te dikwijls de neiging om in paniek te geraken en om op zoek te gaan naar een medische behandeling.

Men kan echter beter zijn gezond verstand gebruiken: voldoende slapen en gezond eten volstaan dikwijls om het probleem op te lossen.

Voeding: besteed aandacht aan het ontbijt

Niet ontbijten betekent eveneens een zware handicap. Na een nacht en een voormiddag werken, blijft de maag van kinderen leeg gedurende 14 uur! Op het einde van de voormiddag, zijn ze uiteraard vermoeid, wat door sommigen gecompenseerd wordt door een tussendoortje. Het gevolg is dat ze geen honger meer hebben op het ogenblik van het middagmaal!

Kinderen moeten in elk geval overtuigd worden om stevig en evenwichtig te ontbijten. Ze moeten ook geen snoep of koekjes eten, maar moeten minstens wat complexe of trage suikers innemen. Deze zijn bijvoorbeeld aanwezig in brood of producten op basis van graangewassen. Ook een glas melk mag niet ontbreken. Dat maakt allemaal deel uit van de voedingshygiëne!

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 09/09/2009 - 00h00 et mis à jour par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 26/08/2016 - 09h33
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Hoe helpt u uw kind beter te slapen ? Gepubliceerd op 30/10/2012 - 13h01

Vanaf de geboorte van hun kind worden de ouders af en toe gekweld door slapeloze nachten. Het komt er dan op aan een vast slaapritueel te ontwikkelen voor zoon- of dochterlief. Slaap is immers een bijzonder belangrijk gezinsgebeuren dat het kind de n...

Goed slapen, goed presteren Gepubliceerd op 08/05/2012 - 16h20

Er is een verband tussen de slaap en de schoolprestaties . Slaapstoornissen verstoren het leerproces. En toch zijn hierover nog altijd heel wat misverstanden, ondermeer over de vierdagen week en de bedtijduren.

Voor een geslaagde schoolstart Gepubliceerd op 20/07/2015 - 15h06

U kunt uw kind helpen bij een geslaagde schoolstart , met kleine middelen of grotere middelen zoals het aannemen van andere gewoonten. Vooral het aantal uren slaap en de voeding moeten in de gaten gehouden worden.

Slaapstoornissen bij kinderen Gepubliceerd op 08/06/2017 - 17h11

Jonge kinderen vertonen vrij vaak slaapstoornissen, maar het probleem wordt pas echt vervelend als het zich vaak herhaalt. De slaapstoornissen zijn meestal het gevolg van angst met betrekking tot een conflictsituatie, met name in het gezin. Met het k...

Meer artikels