PUBLICITÉ

Test uw kennis van de psychologie

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 27/11/2006 - 00h00
-A +A

Psychiater, psycholoog, psychoanalyse, het is moeilijk om precies te weten wie wat doet, maar nog moeilijker is het omschrijven van het verschil tussen projectie, transfer, of een therapie met psycho-analytische inslag. Test uw kennis en leer bij!

PUB

1 - Wie was Freud?
A - De eerste psycho-analystische psycholoog.
B - Een Oostenrijkse arts die hypnose studeerde in Frankrijk en de bedenker van de psychoanalyse.
C - Een schrijver die via introspectief schrijven de basis legde voor de psychoanalyse.

Het goede antwoord: B
Freud was een Oostenrijkse arts die hypnose studeerde in Frankrijk en de grondlegger was van de psychoanalyse. Hij is de enige psycho-analyst die geen psychoanalyse kreeg, omdat hij de eerste was die de analyse bedacht. Sommige van zijn ideeën worden vandaag gecontesteerd (dat was toen ook al zo, zijn leerlingen inbegrepen) maar hij opende wel de deuren naar het onderbewustzijn en die deuren zijn nog lang niet gesloten!

2 - Wat is cognitie?
A - Een soort kruispunt tussen wat wij weten en wat een andere persoon weet (vanwaar het voorzetsel 'co'...)
B - De som van alles wat we weten.
C - De gedachten en de woorden waarmee we tot onszelf spreken, met andere woorden, het resultaat van onze mentale processen.

Het goede antwoord: C
Cognitie zijn onze gedachten en de woorden waarmee we tot onszelf spreken, met andere woorden, het resultaat van onze mentale processen. In de cognitieve therapie wordt werk gemaakt van cognitie in de positieve zin: het vermijden van cognitie die schadelijk is (bijvoorbeeld 'ik ben niets waard') en het stimuleren van positieve cognitie ('als ik alles doe wat ik moet doen dan zal ik altijd slagen', bijvoorbeeld).

3 - Wat betekent een transfer in de psychotherapie?
A - Een fenomeen waarbij een persoon in psychotherapie affectief reageert ten aanzien van de psychotherapeut door hem kwaliteiten of gebreken toe te schrijven die hij zag in andere personen die hij in zijn leven ontmoette.
B - Het feit dat men tijdens een psychotherapie een emotie ziet veranderen in een andere emotie, een emotie die zich vanuit het onderbewustzijn naar het bewustzijn verplaatst.
C - Een heel positieve reactie die maakt dat men tijdens een psychotherapie het schuldgevoel kan overdragen naar een andere plek, buiten zichzelf, met als resultaat dat men eindelijk zonder schuldgevoel leven kan!

Het goede antwoord: A
Een transfer is het fenomeen waarbij een persoon in psychotherapie affectief reageert ten aanzien van de psychotherapeut door hem kwaliteiten of gebreken toe te schrijven die hij zag in andere personen die hij in zijn leven ontmoette. De transfer kan positief zijn (men ziet positieve kwaliteiten in de therapeut) of negatief (men ziet heel onaangename gebreken bij de therapeut). Door een transfer op te lossen, kan men zich losmaken van het gedrag dat dateert uit de kindertijd. Men beseft dat heel wat interpretaties van zichzelf komen, om op een meer vrije manier met anderen om te gaan.

4 - Wat is een psycholoog?
A - Een persoon die psychotherapie geeft, wat zijn diploma ook is.
B - Een persoon die psychologie studeerde.
C -Iemand met gezond verstand die goed advies geeft aan andere personen, al dan niet beroepsmatig.

Het goede antwoord: B
Een psycholoog is iemand die psychologie studeerde. Hij heeft een diploma dat erkend is door de overheid en ook een beroepserkenning. Mensen die psychotherapie geven noemen zichzelf doorgaans 'psychotherapeuten'. Meestal studeerden ze geen psychologie.

5 - Wie schreef een psycho-analyse van sprookjes?
A - Sigmund Freud.
B - Melanie Klein.
C - Bruno Bettelheim.

Het goede antwoord: C
Bruno Bettelheim schreef het werk 'The Uses of Enchantment. The Meaning and Importance of Fairy Tales'. Hij was een psycho-analyst die in concentratiekampen verbleef en zich daarna ontfermde over kinderen in moeilijkheden.

6 - Somatiseren, wat wil dat zeggen?
A - Het wil zeggen dat men altijd klaagt door op te sommen aan welke ziekten en pijnen men lijdt. Dat is wat hypochonders doen.
B - Het wil zeggen dat de geest het lichaam ziek maakt.
C - Het betekent dat wanneer het lichaam ziek is, door een lichamelijke aandoening, het een fysieke aangelegenheid is.

Het goede antwoord: B
Bij het somatiseren wordt een fysisch symptoom of pijn ervaren omdat de geest lijdt. Dat lijden komt tot uitdrukking via het lichaam. Het is een universeel en vaak voorkomend verschijnsel.

7 - Wat is het verschil tussen een neurose en een psychose?
A - Iemand met een neurose moet zich laten behandelen, iemand met een psychose niet, omdat een psychose minder hinderlijk is.
B - Een neurose is moeilijk te behandelen (geneesmiddelen, langdurige psychotherapie) een psychose niet.
C - Iemand die aan een neurose lijdt, leeft nog altijd in een reële wereld, iemand die met een psychose kampt, leeft buiten de realiteit.

Het goede antwoord: C
Iemand die aan een neurose lijdt, leeft nog altijd in een reële wereld, iemand die met een psychose kampt, leeft buiten de realiteit. Men kan stellen dat iedereen in min of meerdere mate met een neurose kampt. Zowat iedereen kan lijden aan angst, fobieën of obsessies. Iemand met een psychose lijdt aan een mentale stoornis waarbij hij niet langer in de reële wereld leeft. Iemand die bijvoorbeeld denkt dat hij Ambiorix is of Napoleon kampt met een psychose.

8 - Wat is de definitie van projectie in de psychologie ?
A - Er is sprake van projectie wanneer iemand aan iemand anders sentimenten en intenties toeschrijft die het product zijn van het eigen denken.
B - Projectie is er wanneer iemand zich teveel uit en teveel praat over zijn eigen ideeën en overtuigingen. Die persoon heeft de neiging om zijn omgeving psychisch te overheersen.
C - Bij projectie is er sprake van iemand die zich als een ziener gedraagt.

Het goede antwoord: A
Ziehier de verlichte verklaring van de Franse arts en auteur Martin Winckler. Het woord projectie op zich doet denken aan een filmvoorstelling: met gaat in de bioscoop zitten, het licht gaat uit, het gordijn gaat open en de film begint. Projectie in de psychologie is ongeveer hetzelfde, op een paar varianten na. De donkere zaal zijn de hersenen, het witte doek is een persoon en film zijn de beelden die in het onderbewustzijn zitten.

9 - Wat is een Oedipuscomplex?
A - Een fysiek complex bij mannen (Oedipus was blind).
B - Een verschijnsel waarbij een kind denkt dat het alles kan, niet zoals Oedipus die koning was.
C -Bij dit complex voelt een kleine jongen zich aangetrokken tot zijn moeder en is hij eerder vijandig tegenover zijn vader.

Het goede antwoord: C

10 - Wat is de rol van een psycholoog bij psychotherapie?
A - Hij moet verstandig en goed advies verschaffen dat aangepast is aan de persoon die in behandeling is.
B - Met empathie luisteren naar de persoon die in behandeling is zodat die zich begrepen voelt.
C - De persoon die de therapie volgt op het goede spoor helpen.

Het goede antwoord: C
De rol van de psycholoog is de persoon die de therapie volgt op het goede spoor helpen. Hij moet geen advies verstrekken en ook geen concrete oplossingen aanbieden.
Een psycholoog is er om de patiënt op de goede weg te helpen. Daarbij kan het nodig zijn om naar de patiënt te luisteren en om hem af en toe een beetje raad te geven. Dat maakt dat zijn werk niet eenvoudig is...

Gepubliceerd door Dr. Catherine Solano op 27/11/2006 - 00h00
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Wat is een afhankelijke persoonlijkheid? Geüpdatet op 02/01/2008 - 00h00

Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. De DSM IV, de internationaal erkende Amerikaanse classificatie van psychische stoornissen, noemt er een tiental. De afhankelijke persoonlijkheid is een van deze stoornissen die vrij veel voorkomt....

Meer artikels