PUBLICITÉ

Te hoog cholesterolgehalte: let op uw hart!

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 27/10/2017 - 14h36
-A +A

Wie een te hoog cholesterolgehalte in het bloed heeft, wordt blootgesteld aan cardiovasculaire accidenten. Het is absoluut nodig hieraan aandacht te schenken, aangezien er doeltreffende oplossingen bestaan.

PUB

Een te hoog cholesterolgehalte is een cardiovasculaire risicofactor

U weet uiteraard dat cardiovasculaire ziekten (angina pectoris, hartinfarct en cerebrovasculaire accidenten) de belangrijkste doodsoorzaak zijn in de westerse landen en dat hypercholesterolemie (of een te hoog cholesterolgehalte) een van de belangrijkste risicofactoren is. Hypercholesterolemie kan nochtans doeltreffend en duurzaam gecorrigeerd worden via een evenwichtige voeding en, indien nodig, de inname van een geneesmiddel.

De inzet is dermate belangrijk dat verschillende onderzoeken aangetoond hebben dat een daling van het cholesterolgehalte in het bloed gepaard ging met een aanzienlijke daling van het risico op slagaderaandoeningen (angina pectoris, hartinfarct), die altijd zeer ernstig zijn.

Wat is hypercholesterolemie?

Cholesterol (artsen hebben het eerder over 'totale cholesterol') is een soort vet of lipide dat bestaat uit verschillende componenten:

  • 'Goede cholesterol' of HDL-cholesterol:
    Deze cholesterol heeft een beschermend effect omdat hij, gebonden aan eiwitten (HDL) vervoerd wordt vanuit de slagaders, die op deze manier gereinigd worden, naar de lever waar hij afgebroken wordt.
  • 'Slechte cholesterol' of LDL-cholesterol:
    Deze cholesterol is schadelijk omdat hij, gebonden aan eiwitten (LDL) afgezet wordt in de wand van bloedvaten, waar hij zich opstapelt.

Hypercholesterolemie komt overeen met een stijging van de totale cholesterol in het bloed, gepaard gaande met een teveel aan LDL-cholesterol of 'slechte cholesterol' (normale waarde: 1 tot 1,6 g/l) en een daling van de HDL-cholesterol of 'goede cholesterol' (normale waarde: 0,35 tot 0,75 g/l).

Het gevolg van een slechte levenshygiëne

Naast familiale hypercholesterolemie, die erfelijk is, is de meest voorkomende vorm van hypercholesterolemie het gevolg van een slechte levenshygiëne en een voeding die te rijk is aan verzadigde vetten. Door het bloed bovenmatig van slechte cholesterol te voorzien, zorgen deze vetten ervoor dat de bloedvaten geleidelijk dichtslibben. De grote hoeveelheid LDL-cholesterol blijft hangen op de vaatwand die hij beetje bij beetje gaat beschadigen. Zo ontstaat een atheroomplaque, die een vaatvernauwing en dus ook een vertraging van de bloedsomloop veroorzaakt.

Wat het hart betreft, leidt dit tot het ontstaan van een kransslagaderaandoening: de bloedsomloop in de hartslagaders (of kransslagaders) wordt ofwel brutaal verstoord, wat de aanleiding is van een hartinfarct, ofwel geleidelijk verstoord, waardoor het slachtoffer getroffen wordt door angina pectoris (een beklemmende pijn op de borst).

Initialement publié par Dr. Sylvie Coulomb, tekst bijgewerkt door Isabelle Eustache op 14/12/2010 le 27/12/2010 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 27/10/2017 - 14h36

Recommandations pour la prise en charge des patients dyslipidémiques (Aanbevelingen voor de behandeling van patiënten met dyslipidemie), Afssaps (Frans Agentschap voor de Veiligheid van Gezondheidsproducten); "Vivre avec du cholestérol" (Leven met cholesterol), dr. Marian Apfelbaum (uitg. Du Rocher); "Le cholestérol et l'athérosclérose" (Cholesterol en arteriosclerose), prof. Jean-Luc De Gennes (uitg. Hermann).

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Goede en slechte vetten Geüpdatet op 11/05/2006 - 00h00

Cholesterol is geen indringer noch één of ander krachtig gif, maar integendeel een levensnoodzakelijke stof. Hij speelt niet alleen een rol bij de goede werking van het zenuwstelsel, maar vervult ook specifieke functies bij de productie van sommige h...

Binnenkort synthetische goede cholesterol? Geüpdatet op 11/05/2009 - 00h00

In het verhaal van onze cholesterol speelt het gehalte aan HDL - of "goede" cholesterol - een minstens even belangrijke rol als het gehalte aan LDL of "slechte" cholesterol. Amerikaanse wetenschappers zijn er onlangs in geslaagd om synthetische HDL t...

Cholesterol: kent u de slechte vetten? Gepubliceerd op 01/11/2015 - 23h44

Hoe kunnen we de goede cholesterol van de slechte onderscheiden? Welke producten moeten bovenaan op ons menu staan? Welke moeten we net beperken? En hoe omzeilen we de valkuilen die we dagelijks tegenkomen?

Meer artikels