PUBLICITÉ

Talrijke ongevallen bij volwassenen kunnen worden voorkomen

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 06/08/2002 - 00h00
-A +A

Ongevallen thuis komen zeer frequent voor, vooral bij bejaarden. Ongevallen thuis zijn de derde belangrijkste doodsoorzaak bij volwassenen, na hart- en vaatziekten en kanker. Toch zouden talrijke ongevallen kunnen worden voorkomen als de elementaire veiligheidsregels beter zouden worden nageleefd.

PUB

Jaarlijks worden in Belgische spoedgevallendiensten ongeveer 400.000 patiënten verzorgd wegens ongevallen door het gebruik van producten. Het betreft ongevallen thuis en in de vrije tijd, d.w.z. alle accidenten die noch verkeers- noch arbeidsongevallen zijn. Daarbij wordt ook geen rekening gehouden met ongevallen ten gevolge van een val door onvoldoende verlichting, een gladde ondergrond, enz. Ongevallen thuis zijn één van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig overlijden, vooral bij 65-plussers. Ongevallen thuis maken tweemaal meer slachtoffers dan verkeersongevallen. Maar als men zich bewust is van het potentiële gevaar, kan men gemakkelijk voorzorgsmaatregelen nemen en de onmiddellijke woonomgeving enigszins aanpassen.

Vallen: vooral een probleem bij bejaarden

Een val is het frequentste probleem thuis. Jaarlijks valt bijna één derde van de 65-plussers. De redenen daarvan zijn legio: onvoldoende verlichting, gladde ondergrond, onvoldoende steunpunten, gezondheidsproblemen (gezichtsproblemen, evenwichtsstoornissen, osteoporose, malaise, enz.). Zeer vaak valt men tijdens het stappen, huishoudelijke activiteiten of het tuinieren. Een val kan traumata en breuken (vooral van de dijbeenhals of de femurhals) veroorzaken.De belangrijkste preventieve maatregel is dan ook te zorgen voor een veiliger woonomgeving.

 • Vermijd bedmatjes die wegglijden of tapijten die niet aan de vloer zijn vastgemaakt. Plaats een antisliploper op de trap.
 • Zorg voor voldoende steunpunten, bijv. steunstangen in de badkamer en een trapleuning.
 • Leg een antislipmat in de douche of de badkuip.
 • Laat geen elektrische snoeren of klein meubilair rondslingeren op de weg naar de deur of de telefoon.
 • Zorg voor voldoende verlichting.
 • Plaats de keukentoestellen die u het meest gebruikt, binnen handbereik.
 • Gebruik een stabiel keukentrapje in plaats van een krukje.

Brandwonden: opgelet voor de barbecue!

Brandwonden komen vaak voor tijdens de vakantie, bijv. ter gelegenheid van een barbecue. Nochtans blijft de kans op brandwonden het grootst in de keuken.

 • Let op frituurketels en spatten van kokende olie. Doe uw snelkookpan niet overvol.
 • Probeer niet een barbecue aan te steken of de vlam aan te wakkeren met een ontvlambare vloeistof, zoals alcohol.
 • Raak een halogeenlamp nooit aan met de vingers.
 • Plaats een spuitbus nooit op een warmtebron, zoals een radiator of een kookplaat. Werp een - zelfs lege - spuitbus nooit op het vuur.
 • Laat uw gasketel jaarlijks controleren en onderhouden.
 • Om brandwonden door elektriciteit te voorkomen, koop enkel gecertifieerd elektrisch materiaal NF en ga na of de aansluitingen geaard zijn, indien uw elektrische installatie dateert van vóór 1991.

Gepubliceerd door Isabelle Eustache op 06/08/2002 - 00h00

Dr Sylvie Coulomb Comité Français d'Education pour la Santé (CFES). Programme d'éducation pour la santé. Prévention des accidents de la vie courante. Vanves, éditions CFES (2001). Les accidents de la vie courante. C. Duval, L. Salomon. La Documentation française, Paris, 1997. Accidents domestiques - Sécuriser, anticiper, réagir. R. Depoix. Ed. Jacob Duvernet.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Bescherm kinderen tegen thuisongevallen Geüpdatet op 23/09/2003 - 00h00

Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen en zijn dan ook de eerste slachtoffers van thuisongevallen. Toch zouden de meeste van die ongevallen met eenvoudige voorzorgsmaatregelen en gezond verstand vermeden kunnen worden. Hieronder leest u welke maa...

Meer artikels