PUBLICITÉ

Tabak heeft invloed op productiviteit en werkverlet

Gepubliceerd door Aanpassing: Dr. Marc Sertyn op 10/12/2001 - 00h00
-A +A

Dit artikel zou ondernemingshoofden en 'human resource'-directeurs ertoe moeten aanzetten een grotere inspanning te leveren opdat alle ondernemingen tabaksvrij zouden worden! Bedienden die nooit gerookt hebben vertonen het minste werkverlet, zijn het meest productief en rapporteren subjectief de beste levenskwaliteit.

PUB

Deze studie staat in het herfstnummer van het tijdschrift Tobacco Control en betreft 300 bedienden van een reservatiedienst van een Amerikaanse vliegtuigmaatschappij. Onder deze 300 bedienden hebben er 100 nooit gerookt, 100 zijn gestopt met roken en 100 zijn nog roker op het ogenblik van de studie. Twee elementen werden gemeten in deze drie subpopulaties: enerzijds het werkverlet, direct genoteerd door de diensten van de werkgever, anderzijds de productiviteit van elke bediende, beoordeeld volgens een auto-evaluatievragenlijst (Health and Work Questionnaire) en door objectieve productiecriteria.

Het laagste werkverlet werd genoteerd bij bedienden die nooit gerookt hadden en was het hoogste bij rokers; bedienden die gestopt waren met roken hadden een intermediair peil dat met de jaren daalde.

Volgens de metingen heeft in termen van productiviteit het stoppen met roken geen onmiddellijk positief effect. Tijdens het eerste jaar na het stoppen van elke vorm van tabaksintoxicatie waren de bedienden namelijk minder productief dan deze die verder rookten; daarentegen nam hun productiviteit duidelijk toe na dat eerste jaar en overtrof het daarna dat van de rokers.De productiviteit, geëvalueerd op een meer subjectieve wijze door de bedienden zelf, bevestigt deze tendens, waarbij velen de mening toegedaan zijn dat de productiviteit en de persoonlijke indruk over de levenskwaliteit het hoogst zijn bij diegenen die nooit gerookt hebben en het laagst bij rokers.

Dit alles bevestigt dat het stoppen met roken een investering betekent op elk niveau: voor de gezondheid, op het werk en op het gebied van de levenskwaliteit.

Gepubliceerd door Dr. Marc Sertyn op 10/12/2001 - 00h00 Mickael T. Halpern et coll. Tobacco Control, 2001;10: 233-238. CFES, Comité Français d'Education pour la Santé, Tabac Actualités, N°20, november 2001
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
De Belgen bij de zwaarste rokers van Europa Geüpdatet op 04/09/2007 - 00h00

In 2006 hebben de Belgische rokers niet minder dan 1.449 sigaretten per inwoner gerookt! Daarmee staan de Belgen, na de Nederlanders, op een weinig benijdenswaardige tweede plaats op de lijst van de zwaarste Europese rokers . Om een roker te kunnen m...

Meer artikels