PUBLICITÉ

Stress vermijden na een myocardinfarct

Gepubliceerd door Aanpassing: Pierre Dewaele op 23/02/2002 - 00h00
-A +A

Stress is een bewezen cardiovasculaire risicofactor. Een studie toont nu aan dat patiënten met hart- en vaatziekten complicaties op lange termijn kunnen voorkomen door te leren stress onder controle te houden.

PUB

Stress wordt vaak aangehaald als risicofactor van hart- en vaatproblemen. Stress verhoogt de secretie van een stresshormoon door de bijnieren en dat hormoon verhoogt onder meer de bloeddruk. Bij risicopersonen (personen met familiale antecedenten, bepaalde ziekten of een risicogedrag, alcohol, roken, onvoldoende lichaamsbeweging en slechte voeding) werkt dit het optreden van hart- en vaatproblemen in de hand. Vandaar de vraag hoe we de gezondheid van personen die een myocardinfarct hebben doorgemaakt, op lange termijn zouden kunnen verbeteren. Er werden twee methoden getest: regelmatige lichaamsbeweging en leren omgaan met stress. 94 mannen die een myocardinfarct hadden doorgemaakt, werden in drie groepen ingedeeld en gedurende 5 jaar gevolgd.

  • De eerste groep volgde aerobic driemaal per week gedurende 4 maanden.
  • De tweede groep kreeg anderhalf uur per week les over het leren omgaan met stress. In 16 sessies leerden de patiënten hun negatieve emoties te controleren en zich te ontspannen.
  • De derde groep, bestaande uit patiënten die te ver van de stad woonden om aan de programma's te kunnen deelnemen, kreeg enkel de gebruikelijke medicamenteuze behandeling en vormde de controlegroep.

Tijdens het eerste jaar follow-up kregen twee patiënten uit de controlegroep een nieuw infarct. In de tweede groep traden bij geen enkele patiënt cardiovasculaire complicaties op.Na 5 jaar follow-up was het aantal ziekenhuisopnamen wegens vasculaire complicaties duidelijk lager bij de patiënten die geleerd hadden hun stress onder controle te houden dan bij de patiënten uit de andere twee groepen (groep lichaamsbeweging en controlegroep). De medische kosten waren in die groep dan ook lager.

Die resultaten tonen duidelijk aan dat het leren beheersen van stress niet alleen gunstig is voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij die dus kosten bespaart. Het zal echter nog even duren vooraleer de gezondheidsautoriteiten dergelijke preventieve acties zullen aanraden. Maar personen die te kampen hebben met hart- en vaatproblemen, zouden we nu reeds aanraden om yoga- of relaxatiecursussen te volgen of om deel te nemen aan stages waarin ze leren omgaan met stress. Maar dat zou misschien wel goed zijn voor iedereen, gezond of niet.

Gepubliceerd door Pierre Dewaele op 23/02/2002 - 00h00 Blumenthal J.A. et Coll, Am. J. Cardiol. 2002, Jan 15; 89(2): 164-168
Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Serious games ten dienste van uw gezondheid Geüpdatet op 10/06/2015 - 15h07

Serious games zijn computerspelletjes met een pedagogisch doel en dus niet puur voor het vermaak. De games zorgen nu ook voor een revolutie binnen de geneeskunde en worden gebruikt voor de opleiding van artsen, voor therapeutische hulp aan patiënten...

Toch de pil bij lupus Geüpdatet op 16/01/2006 - 00h00

Sommige studies hebben een verband gesuggereerd tussen lupus en geslachtshormonen. Vandaar dat artsen geen contraceptiepil voorschrijven aan vrouwen met stabiele lupus erythematosus disseminatus (LED). Uit nieuwe studies blijkt echter dat oestrogenen...

Meer artikels