PUBLICITÉ

Stress en hart: een direct en wederzijds verband

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 28/02/2012 - 10h18
-A +A

Er is een direct en wederzijds verband tussen het hart en de hersenen, wat onder meer verklaart waarom stress een invloed heeft op de werking van het hart. De bevestiging van het 'emotioneel hart-hersenen systeem' pleit in het voordeel van biofeedback-technieken zoals hartcoherentie waarbij het hart getraind wordt om beter te kunnen omgaan met stress.

PUB

Het hart reageert op stress

Mensen met een cardiovasculaire aandoening zijn kwetsbaar voor een aantal factoren, zowel fysiologische als omgevingsfactoren. Men weet dat stress het hartritme kan doen stijgen, hartritmestoornissen kan veroorzaken en in extreme gevallen ook een plotse dood. Maar welk mechanisme zorgt ervoor dat stress een invloed heeft op de werking van het cardiovasculair stelsel? Het antwoord op die vraag bleef lang onbeantwoord.

Hart en hersenen: een direct en wederzijds verband

Een nieuwe studie toonde het bestaan van een directe band aan tussen het hart en de cortex, een deel van de hersenen dat betrokken is bij complexe processen zoals bijvoorbeeld het leerproces.
Met andere woorden, dit deel van de hersenen krijgt informatie doorgespeeld van het hart en omgekeerd. Zo kan stress cardiovasculaire aandoeningen versterken.

Het verband tussen hersenen- en hartactiviteit werd onderzocht bij mannen van gemiddeld 59 jaar die op raadpleging kwamen op de dienst cardiologie. Allemaal hadden ze coronaire insufficiëntie en ondergingen ze een specifieke behandeling.
De proefpersonen moesten een stresserende opdracht uitvoeren waarbij ze zo snel mogelijk omgekeerd moesten tellen. De resultaten werden vergeleken met een veel minder stresserende opdracht waarbij ze zonder tijdsdruk van 1 tot 50 moesten tellen.
De hersenactiviteit werd gemeten met een elektro-encephalogram (EEG), de hartactiviteit met een elektrocardiogram (ECG) en bij het vergelijken van de meetresultaten bleek dat beide oefeningen een weerslag hadden. Mentale stress blijkt gepaard te gaan met een verhoogde respons van het hart. Als de stress toeneemt, stijgt het hartdebiet en als de stress daalt, vertraagt de activiteit van het hart. Omgekeerd neemt de stress toe wanneer de hersenactiviteit stijgt.

Initialement publié par Dr. Philippe Presles le 08/05/2007 - 00h00 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 28/02/2012 - 10h18

Marcus G. et coll., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, on-line publicatie april 2007.

Bekijk dit artikel
Vous devez être connecté à votre compte E-Santé afin de laisser un commentaire
PUBLICITÉ
Lees ook
Stress en angst: lopen de hersenen op lange termijn schade op? Gepubliceerd op 24/03/2017 - 16h13

Stress en angst zijn heel normale emoties, zolang ze van voorbijgaande aard zijn. Maar als ze permanent aanwezig zijn of op elk moment, ongeacht het reële risicopeil, de bovenhand krijgen op ons rationele kant, worden we ziek . Dan kunnen de hersenen...

Meer artikels