PUBLICITÉ

Stress en angst: lopen de hersenen op lange termijn schade op?

Geüpdatet door Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste op 24/03/2017 - 16h13
-A +A

Stress en angst zijn heel normale emoties, zolang ze van voorbijgaande aard zijn. Maar als ze permanent aanwezig zijn of op elk moment, ongeacht het reële risicopeil, de bovenhand krijgen op ons rationele kant, worden we ziek. Dan kunnen de hersenen gevaar lopen.

PUB

Angst en chronische stress tasten onze hersenen aan

Als we in een situatie van stress of angst verkeren, werken onze hersenen anders. Als die situaties zich te vaak herhalen, neemt de kans op depressie of dementie bij mensen met chronische stress of angststoornissen toe. Maar als stress inderdaad op de hersenen inwerkt en ze daardoor minder goed werken, rijst de vraag of ons brein op termijn niet beschadigd raakt. Een nieuwe studie beantwoordt die vraag gedeeltelijk.

Er bestaat een link tussen stress, angst, depressie en dementie

De studie geeft een overzicht van de bestaande onderzoeken rond dit thema. Daaruit blijkt dat bij mensen die chronisch met stress of angststoornissen kampen de amygdala - het deel van het brein dat bij gevaar reageert - veel meer signalen doorstuurt dan normaal (de persoon in kwestie ervaart in zo’n situatie dus meer angst). Bovendien lukt het de prefrontale cortex en de hippocampus niet in om deze signalen onder controle te krijgen (de bewuste persoon slaagt er dus niet in om weer tot rede te komen en zo een realistischer angstniveau te verwerven). Volgens de onderzoekers kunnen deze structurele veranderingen in de hersenen de link verklaren tussen angststoornissen en chronische stress enerzijds en sommige neuropsychiatrische ziektes, zoals depressies en de ziekte van Alzheimer.

Initialement publié par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 02/02/2016 - 10h12 et mis à jour par Marion Garteiser, gezondheidsjournaliste le 24/03/2017 - 16h13
Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Stress en hart: een direct en wederzijds verband Gepubliceerd op 28/02/2012 - 10h18

Er is een direct en wederzijds verband tussen het hart en de hersenen , wat onder meer verklaart waarom stress een invloed heeft op de werking van het hart. De bevestiging van het 'emotioneel hart-hersenen systeem' pleit in het voordeel van biofeedba...

Stresserende situaties de baas worden met autosuggestie Geüpdatet op 06/04/2009 - 00h00

In ons dagelijkse leven komen we nogal wat situaties tegen die zware stress geven, zonder dat dit altijd nodig is. Zelfsuggestie of autosuggestie is een van de manieren om onze stresserende ervaringen de baas te worden. Tekst en uitleg door dr. Miche...

Stress: vier verbazingwekkende tips Gepubliceerd op 27/03/2012 - 15h32

Stress is een aanpassingsmechanisme aan onze omgeving. Stress is dus nuttig... maar hij kan ook psychologisch en fysiek vernietigend uithalen wanneer hij niet tijdig wordt aangepakt of wanneer hij leidt tot bepaalde negatieve gevoelens. We bieden u e...

Meer artikels