PUBLICITÉ

Stoppen met roken na uw vijftigste: heeft het nog zin?

Geüpdatet door Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste op 28/05/2015 - 17h13
-A +A

Er staat geen leeftijd op het stoppen met roken. Hoe vroeger u stopt, hoe beter natuurlijk. Maar op elke leeftijd zijn er voordelen die ook meteen gevoeld worden en verreikend zijn.

De cardiologen zijn formeel: zelfs na het zeventigste levensjaar is stoppen met roken nog doeltreffend. Bent u vijftig? Dan hebt u zoveel meer redenen! Er is dus geen enkel geldig excuus meer om te stoppen met het dodelijke 'pleziertje'.

PUB

Stoppen met roken tussen 70 en 80 vermindert het sterftecijfer met 27 %

Heeft het nog zin om zich voor te nemen om te stoppen met roken als men al een zekere leeftijd heeft?
Wegen de voordelen op tegen de inspanning die het kost om te stoppen met roken? En loont het echt de moeite voor mensen die 70  zijn en meer om deze dagelijkse gewoonte nog te veranderen?

Het antwoord op al die vragen is telkens klaar en duidelijk JA. Stoppen met roken tussen 70 en 79 jaar vermindert de kans op overlijden met 27 %. Anders gezegd: niet meer roken heeft onmiddellijke en verreikende effecten op elke leeftijd.

De 10 % van de senioren die roken en denken dat het te laat is om te stoppen, hebben dus ongelijk. Deze kleine geneugte is levensgevaarlijk. Ook als u de zeventig voorbij bent, is het nog tijd om de moeite te doen en te stoppen met roken. Ook dan is er nog altijd veel aan gelegen.
 

Wat zijn de te verwachten effecten voor senioren die stoppen met roken?

 • Dat het sterftecijfer daalt met 27 % is vooral toe te schrijven aan de effecten op het hart- en vaatstelsel.
  Voor kanker bijvoorbeeld is het vooral de duur dat iemand rookt die schadelijk is.
 • Voor kransslagaderaandoeningen daarentegen telt het tabaksgebruik in 'realtime' het meeste.
  Zo gauw iemand stopt met roken, verdwijnt ook het risico op een trombose. Denk erom dat het aantal ziektes van het hart- en vaatstelsel sterk toeneemt met de leeftijd en dat kransslagaderaandoeningen in ons land bij de voornaamste doodsoorzaken horen. Bejaarden hebben dus onmiddellijk baat bij het stoppen met roken.
 • Ook het luchtwegenstelsel vaart er wel bij als iemand stopt met roken.
  Het volume ingeademde lucht stijgt meteen. Bij mensen met chronisch longlijden of de rokerslong - een typische ziekte bij rokers en ex-rokers en waar 15 % van de 65-plussers aan lijdt – heeft het stoppen met roken na verloop van tijd evenveel effect als zuurstoftoediening.
  Stoppen met roken is met andere woorden een eerstelijnsbehandeling.

Initialement publié par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 24/03/2014 - 11h56 et mis à jour par Isabelle Eustache, gezondheidsjournaliste le 28/05/2015 - 17h13

XXIIIèmes Journées européennes de la Société française de cardiologie, 16-19 janvier 2013.

Bekijk dit artikel
PUBLICITÉ
Lees ook
Stoppen met roken is besmettelijk! Geüpdatet op 05/08/2008 - 00h00

Wist u het al? Niet-roker zijn kan u ineens overkomen! Wanneer een collega of iemand uit uw kennissenkring ophoudt met roken, dan verhogen ook de kansen dat u binnenkort uw laatste sigaret uitduwt.

Stoppen met roken is goed voor het moreel! Gepubliceerd op 26/01/2011 - 16h03

Stoppen met roken wordt, anders dan u misschien denkt, niet als een zware beproeving ervaren. Integendeel stoppen met roken maakt gelukkig en verbetert het humeur van de kersverse niet-roker. Dat blijkt toch uit een recente studie.

De Tabak Stop Lijn voor alle tabaksproducten Geüpdatet op 29/11/2005 - 00h00

In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2005 werd een KB gepubliceerd dat tabaksproducenten verplicht om een nieuwe waarschuwing te vermelden op tabaksproducten: "Zoek hulp om te stoppen met roken: 0800 111 00". Een nieuw offensief in de strijd te...

Meer artikels